Na pivo s Karlem Velikým

Bře 26, 2015 | Články

Je název dějepisné soutěže pro středoškolské studenty, kteří mají netradiční formou přiblížit odborné porotě život v minulosti. Jde o prestižní pražskou soutěž, kterou pořádá Karlínské gymnázium pod záštitou Magistrátu, Ústavu pro studium totalitních režimů i Vojenského historického ústavu. Letošního ročníku se zúčastnila děvčata z kvinty, Karolína Bendová, Anna Bulaková a Giorgia Solazzo, které si připravily film na téma Inkvizice v průběhu staletí. A připravily si ho tak kvalitně, že v silné konkurenci získaly druhé místo. Blahopřejeme.