Miniprojekt GTM – Masopust 2015

Doba: Únor 2015

masopust-2015_164.jpg

projekt vyvrcholí v úterý 17.2. celodenním karnevalem

 

Cíl: Seznámit děti s lidovými tradicemi, navázat a prohloubit mezigenerační dialog.

Dalším cílem je nabídnout žákům jinou formu výuky a tím zvýšit jejich motivaci k poznávání vlastních tradic, tradic rodinných i svého okolí. Žákům může nabídnout nový úhel pohledu na život na venkově i v městě, prohloubit jejich schopnost skupinové práce, protože lze pracovat jak individuálně tak je zároveň někdy i žádoucí, aby pracovalo více lidí společně. Což může být pro všechny děti přínosem jak do školního, tak hlavně do osobního života.

 

Kompetence: Náš projekt se snaží rozvíjet všechny klíčové kompetence, ale přesto některé akcentuje více. Jsou to zejména kompetence komunikativní, sociální a personální a kompetence občanské.

 

Průběh:

Žáci jsou zapojeni do mezigeneračního dialogu o původu a významu masopustu, samy pátrají po informacích, které pak zpracovávají. Hledají prvky masopustu v lidových zvycích, v literatuře, výtvarném i hudebním umění. Mapují zeměpisně místa, kde jsou tradice živé a udržované,

a naopak, kde se již tradiční masopustní zvyky tolik neudržují. V hodinách českého jazyka se pokouší samostatně zpracovat téma masopustu v literárních útvarech adekvátních jejich věku a ŠVP. Podobné vlastní pohledy na masopust pak interpretují i v hodinách výtvarné výchovy, zatímco hodiny výchovy k občanství jsou zaměřeny víc na aktivní současné masopustní zvyky a jejich význam pro utváření národní jednoty. Dějepis se pak zaměří na klasickou historii masopustu.

Výsledek a konečný cíl projektu:

Celý projekt vyústí ve společný masopustní rej, který proběhne v úterý dne 17. února, kdy výuka proběhne v maškarních kostýmech. Literární a výtvarné práce pak budou vystaveny v prostorách našeho multimediálního centra. Žáci posílí všechny své výše uvedené kompetence, stejně jako své povědomí o lidových zvycích i tradicích, o náboženském významu masopustu stejně jako své mezigenerační vazby.

Projekt se velmi povedl, můžete zhodnotit ve fotogalerii nebo si přečtěte článek paní Neradové.