Maturita nanečisto

Led 16, 2022 | Články

Maturita nanečisto

Studenti, kteří se letos chystají k maturitní zkoušce, dosud neměli příležitost vidět naši zkoušku na vlastní oči. Covidová nařízení jim to neumožňovala.

Připravují se tedy na svou zkoušku dospělosti, aniž by měli možnost vidět své předchůdce. Jistě, není to úplně fatální záležitost, ale z psychologického hlediska je to pro ně obtížné. Chystají se ke zkoušce po roce a půl distanční výuky.  Je to zkouška, o které  dosud pouze slyšeli. Každé vyprávění je samozřejmě jiné, svou roli hraje nadsázka, představivost, tréma, obavy… Vlastní zážitek ale chybí.

Proto máme letos maturitu nanečisto. Na konci ledna proběhne imaginární maturita. Se vším všudy. Studenti si vyzkouší nejen své vědomosti, ale hlavně atmosféru a celkový průběh zkoušky.

Termín je stanoven na konec ledna, tudíž bude i dost času na doplnění případných nedostatků. A jak to celé proběhlo a dopadlo? Přečtete si během února.

Jitka Neradová