Martin Chudada – kvarta

Pro 11, 2015 | Články

Soudě podle debaty ve veřejném prostoru, je naše mládež většinou dost problémová, neučí se, ničeho si neváží. Skutečnost ovšem není tak jednostranná. Naopak. Poměrně často potkávám děti šikovné, zvídavé, se zájmem o věci kolem sebe. Ba dokonce, lze narazit i na dítě geniální, které v sobě skloubí řadu talentů pro různé obory s neobyčejným citem pro okolí, empatií a slušností.

Kdysi dávno se pro tento typ lidí vžilo označení renesanční člověk. Není jich mnoho, ale když se objeví, je setkání s nimi obohacující na všechny strany. Máme velké štěstí, že jeden takový renesanční člověk navštěvuje naši školu. Jmenuje se Martin Chudada, studuje v kvartě a jeho doménou je hra na klavír. S tou bohužel nemáme nic společného, tu studuje u velkých pražských klavírních mistrů, jako je třeba pan Ivo Kahánek. U nás sbírá základy všeobecného vzdělání. A potvrzuje pověst renesančního člověka. Výborných výsledků dosahuje ve všech oborech, k poznání přichází se zájmem a tvořivostí sobě vlastní, umí diskutovat, klást otázky, o věcech přemýšlet. Vyniká v českém jazyce, který není primárně jeho rodný, protože Martin se narodil na Slovensku. Ale stačila chvíle a jeho diktáty patří k nejlepším. Umí naslouchat a zapadl do studentského kolektivu, což jen potvrzuje jeho empatii a sociální cítění. Prostě renesanční člověk se vším všudy, na kterého jsme pyšní, a jsem rádi, že reprezentuje i naši školu. Je to motivující i pro jeho spolužáky. A kdo se chce přesvědčit na vlastní oči, má neopakovatelnou možnost ZDE :-). Jsme na něho pyšní.!!!