Křest knihy Jitky Neradové

Pro 1, 2016 | Články

Když se narodí dítě, je to pro všechny radostná událost. V dnešní ateistické době je dítě přivítáno na radnici, ale křest vodou má mnohem delší tradici, sahá k působení Jana Křtitele v 1.století.

Na naší škole sice žádná kolegyně v tyto dny dítko nepovila, ale světlo světa spatřila nová kniha paní Jitky Neradové Doskočiště protektorát. V pořadí je to již kniha pátá, opět s historickou tematikou. Zavádí nás do doby, kdy byl český lid velmi zkoušen, záleželo na každém, jak se zachová, k jaké straně se přidá. Naštěstí nejen parašutisté, ale i řadoví občané ukázali svou hrdinskou tvář a postavili se zlovůli diktátorského režimu.

Pojďme se začíst do osobních příběhů jednotlivých parašutistů, kteří věděli, že jdou na jistou smrt. Inspirujme se osudy lidí, kteří jasně pojmenovali zlo a bojovali s ním.

Kniha Doskočiště protektorát byla pokřtěna šampaňským ve čtvrtek 1.prosince 2016, kmotrou se stala JUDr. Sandra Opatrná Valčíková, absolventka našeho gymnázia, jejíž předek se stal jedním z hlavních aktérů atentátu na Reinharda Heydricha.

Paní Neradové přejeme, aby si kniha našla řadu spokojených čtenářů, aby se díky jejímu dítku šířilo povědomí o lidech, jejichž jména nesmějí být zapomenuta.

15250783_10206258090490510_4549604693473007165_o.jpg