Širší vedení školy

 

ředitelka gymnázia

Mgr. Lenka Vopařilová, voparilova@gtmskola.cz

zástupkyně ředitelky gymnázia

Mgr. Zuzana Gruntová, gruntova@gtmskola.cz

IMG_4406.jpg

vedoucí předmětové komise německý jazyk

PhDr. Ondřej Špaček, spacek@gtmskola.cz

IMG_4187.jpg

vedoucí předmětové komise anglický jazyk

Mgr. Jindra Glogrová, glogrova@gtmskola.cz

ucitelsky-sbor_30.jpg

výchovná poradkyně, vedoucí Studentského fóra, vedoucí komise přírodovědných předmětů

Mgr. Lucie Smolková, smolkova@gtmskola.cz

IMG_4651.jpg

metodička prevence a vedoucí komise humanitních předmětů

Mgr. Jitka Neradová, neradova@gtmskola.cz