Širší vedení školy

pověřená výkonem funkce ředitelky gymnázia 

Mgr. Zuzana Svobodová, Ph.D., DBA,  svobodova@gtmskola.cz


 

ředitelka gymnázia (na mateřské dovolené)

Mgr. Lenka Vopařilová, voparilova@gtmskola.cz


 

zástupkyně ředitelky gymnázia

Mgr. Zuzana Gruntová, gruntova@gtmskola.cz


 

IMG_4406.jpg

vedoucí předmětové komise německý jazyk

PhDr. Ondřej Špaček, spacek@gtmskola.cz


 

IMG_4187.jpg

vedoucí předmětové komise anglický jazyk

Mgr. Jindra Glogrová, glogrova@gtmskola.cz


 

ucitelsky-sbor_30.jpg

výchovná poradkyně, vedoucí Studentského fóra, vedoucí komise přírodovědných předmětů

Mgr. Lucie Smolková, smolkova@gtmskola.cz


 

koordinátorka mezinárodních projektů

 Mgr. Pavla Petrová, petrova@gtmskola.cz


 

vedoucí týmu čtyřletého gymnázia

Ing. Štěpán Rys, rys@gtmskola.cz