Širší vedení školy

pověřená výkonem funkce ředitelky gymnázia 

Mgr. Zuzana Svobodová, Ph.D., DBA svobodova@gtmskola.cz

ředitelka gymnázia (na mateřské dovolené)

Mgr. Lenka Vopařilová, voparilova@gtmskola.cz

          zástupkyně ředitelky gymnázia

          Mgr. Zuzana Gruntová, gruntova@gtmskola.cz

IMG_4406.jpg

vedoucí předmětové komise německý jazyk

PhDr. Ondřej Špaček, spacek@gtmskola.cz

IMG_4187.jpg

vedoucí předmětové komise anglický jazyk

Mgr. Jindra Glogrová, glogrova@gtmskola.cz

ucitelsky-sbor_30.jpg

výchovná poradkyně, vedoucí Studentského fóra, vedoucí komise přírodovědných předmětů

Mgr. Lucie Smolková, smolkova@gtmskola.cz

IMG_4651.jpg

metodička prevence a vedoucí komise humanitních předmětů, vedoucí Školského poradenského pracoviště

Mgr. Jitka Neradová, neradova@gtmskola.cz

           koordinátorka mezinárodních projektů

           Mgr. Klára Těšíková, tesikova@gtmskola.cz