Pedagogický sbor

ucitele_10.jpg Ing. Monika Akslerová, akslerova@gtmskola.cz chemie, přírodopis, biologie a laboratorní technika
Dv.JPG Mgr. Michaela Dvořáková, dvorakova@gtmskola.cz matematika, fyzika, třídní učitelka oktávy
ucitelsky-sbor_23.jpg Mgr. Jindra Glogrová, glogrova@gtmskola.cz angličtina, třídní učitelka kvinty
ucitelsky-sbor_47.jpg Stefan Hahmann, hahmann@gtmskola.cz němčina
ucitelsky-sbor_39.jpg Mgr. Martin Jelínek, jelinek@gtmskola.cz informační a komunikační technologie
Ing. Radka Jelínková, jelinkova@gtmskola.cz chemie, matematika, přírodopis, fyzika, třídní učitelka tercie
Dipl.-Biol. Univ. Martina Kastler, kastler@gtmskola.cz němčina, biologie v němčině, chemie v němčině
ucitelsky-sbor_36.jpg Veronika Koszyk, koszyk@gtmskola.cz německá konverzace
ucitelsky-sbor_45.jpg Ing. Pavla Krummackerová, krummackerova@gtmskola.cz volitelný předmět ekonomie v němčině
ucitelsky-sbor_44.jpg Mgr. Ludmila Lukavská, lukavska@gtmskola.cz český jazyk, výchova k občanství, čeština pro cizince
Melissa McClellan, mcclellan@gtmskola.cz angličtina
Mgr. Gabriela Nácarová, nacarova@gtmskola.cz CLIL
ucitelsky-sbor_33.jpg Ing. Cloyd Alexander Nelson, nelson@gtmskola.cz angličtina
ucitele_13.jpg Mgr. Jitka Neradová, neradova@gtmskola.cz dějepis, dějiny umění, člověk a svět práce, třídní učitelka primy www.jitkaneradova.cz
ucitelsky-sbor_49.jpg Mgr. Petra Neureiterová, neureiterova@gtmskola.cz tělesná výchova, výchova k občanství, třídní učitelka sekundy
 PP2.JPG Mgr. Pavla Petrová, petrova@gtmskola.cz němčina
ucitele_8.jpg Siegbert Rost, rost@gtmskola.cz německá konverzace
Ing. Štěpán Rys, rys@gtmskola.cz zeměpis, přírodopis, třídní učitel septimy
MSc. Inga Schröder, schroder@gtmskola.cz němčina, zeměpis v němčině
ucitelsky-sbor_30.jpg Mgr. Lucie Smolková, smolkova@gtmskola.cz matematika, fyzika, třídní učitelka sexty
ucitelsky-sbor_31.jpg Mgr. Michal Spurný, spurny@gtmskola.cz tělesná výchova
ucitele_11.jpg Mgr. Zuzana Svobodová, Ph.D., DBA, svobodova@gtmskola.cz němčina, francouzština, vědecké psaní
Dipl. um. Michaela Šafaříková, safarikova@gtmskola.cz hudební výchova, český jazyk, občanský a společenskovědní základ
ucitele_6.jpg Mgr. Ondřej Špaček, spacek@gtmskola.cz němčina, německá literatura
ucitelsky-sbor_35.jpg Mgr. Tomáš Tlapa, Ph.D., tlapa@gtmskola.cz český jazyk, občanský a společenskovědní základ
MSF_14.jpg Mgr. Lenka Vopařilová, voparilova@gtmskola.cz angličtina, výtvarná výchova, třídní učitelka kvarty