Pedagogický sbor

ucitele_10.jpg Ing. Monika Akslerová, akslerova@gtmskola.cz

chemie, přírodopis, biologie a laboratorní technika

James Blake, blake@gtmskola.cz

angličtina

Anna Dellian, dellian@gtmskola.cz

němčina

Dv.JPG Mgr. Michaela Dvořáková, dvorakova@gtmskola.cz

matematika, fyzika, třídní učitelka oktávy

Mgr. Jaroslava Faltejsková, faltejskova@gtmskola.cz

český jazyk, občanský a společenskovědní základ

ucitelsky-sbor_23.jpg Mgr. Jindra Glogrová, glogrova@gtmskola.cz

angličtina, třídní učitelka kvinty

ucitelsky-sbor_47.jpg Stefan Hahmann, hahmann@gtmskola.cz

němčina

ucitelsky-sbor_39.jpg Mgr. Martin Jelínek, jelinek@gtmskola.cz

informační a komunikační technologie

Ing. Radka Jelínková, jelinkova@gtmskola.cz

chemie, matematika, přírodopis, fyzika, třídní učitelka tercie

Dipl.-Biol. Univ. Martina Kastler, kastler@gtmskola.cz

němčina, biologie v němčině, chemie v němčině

ucitelsky-sbor_36.jpg Veronika Koszyk, koszyk@gtmskola.cz

německá konverzace

Mgr. Marie Králová, kralova@gtmskola.cz

český jazyk

ucitelsky-sbor_45.jpg Ing. Pavla Krummackerová, krummackerova@gtmskola.cz

volitelný předmět ekonomie v němčině

ucitelsky-sbor_44.jpg Mgr. Ludmila Lukavská, lukavska@gtmskola.cz

český jazyk, výchova k občanství, čeština pro cizince

Melissa McClellan, mcclellan@gtmskola.cz

angličtina

Dipl. Radka Měšťanová, mestanova@gtmskola.cz

kritický pohled zpět

 

Mgr. Gabriela Nácarová, nacarova@gtmskola.cz

CLIL

ucitelsky-sbor_33.jpg Ing. Cloyd Alexander Nelson, nelson@gtmskola.cz

angličtina

ucitele_13.jpg Mgr. Jitka Neradová, neradova@gtmskola.cz

dějepis, dějiny umění, člověk a svět práce, třídní učitelka primy www.jitkaneradova.cz

Mgr. Petra Neureiterová, neureiterova@gtmskola.cz

tělesná výchova, výchova k občanství, třídní učitelka sekundy

 PP2.JPG Mgr. Pavla Petrová, petrova@gtmskola.cz

němčina

ucitele_8.jpg Siegbert Rost, rost@gtmskola.cz

německá konverzace

Ing. Štěpán Rys, rys@gtmskola.cz

zeměpis, přírodopis, občanský a společenskovědní základ, třídní učitel septimy

ucitelsky-sbor_30.jpg Mgr. Lucie Smolková, smolkova@gtmskola.cz

matematika, fyzika, třídní učitelka sexty

ucitelsky-sbor_31.jpg Mgr. Michal Spurný, spurny@gtmskola.cz

tělesná výchova

Dipl. um. Michaela Šafaříková, safarikova@gtmskola.cz

hudební výchova, výchova k občanství

ucitele_6.jpg PhDr. Ondřej Špaček, spacek@gtmskola.cz

němčina, německá literatura

Mgr. Tomáš Tlapa, Ph.D., tlapa@gtmskola.cz

český jazyk, občanský a společenskovědní základ

MSF_14.jpg Mgr. Lenka Vopařilová, voparilova@gtmskola.cz

angličtina, výtvarná výchova, třídní učitelka kvarty