Pedagogický sbor

 

 

Ing. Monika Akslerová, akslerova@gtmskola.cz

seminář biologie a chemie


 

Ramona Schulz, schulz@gtmskola.cz

hudební výchova


 

Mgr. Anna Vitásková, vitaskova@gtmskola.cz

science


 

RnDr. Martin Orct, orct@gtmskola.cz

zeměpis


 

James Blake, blake@gtmskola.cz

angličtina


 

MgA. Markéta Schleps, schleps@gtmskola.cz

německý jazyk


 

Dorina Arndt, arndt@gtmskola.cz

německý jazyk, kritický pohled zpět


 

Mgr. Jindra Glogrová, glogrova@gtmskola.cz

anglický jazyk, třídní učitelka septimy


 

ucitelsky-sbor_47.jpg

Stefan Hahmann, hahmann@gtmskola.cz

německý jazyk


 

ucitelsky-sbor_39.jpg

Mgr. Martin Jelínek, jelinek@gtmskola.cz

informatika, web admin, Google Workspace admin


 

Bc. Adrián Majoros majoros@gtmskola.cz

matematika, fyzika


 

ucitelsky-sbor_36.jpg

Veronika Koszyk, koszyk@gtmskola.cz

německá konverzace


 

Mgr. Martin Šimek, simek@gtmskola.cz

dějepis


 

ucitelsky-sbor_45.jpg

Ing. Pavla Krummackerová, krummackerova@gtmskola.cz

volitelný předmět ekonomie v němčině


 

ucitelsky-sbor_44.jpg

Mgr. Ludmila Lukavská, lukavska@gtmskola.cz

český jazyk, výchova k občanství, čeština pro cizince, třídní učitelka sekundy


 

Laura Campbell, campbell@gtmskola.cz

anglický jazyk


 

Christina Šuma, suma@gtmskola.cz

německý jazyk


 

ucitelsky-sbor_33.jpg

Ing. Cloyd Alexander Nelson, nelson@gtmskola.cz

anglický jazyk


 

Mgr. Jitka Neradová, neradova@gtmskola.cz

český jazyk, dějepis, člověk a svět práce, třídní učitelka tercie, www.jitkaneradova.cz


 

Mgr. Petra Neureiterová, MBA, neureiterova@gtmskola.cz

tělesná výchova, výchova k občanství, výtvarná výchova, třídní učitelka kvarty


 

Mgr. Pavla Petrová, petrova@gtmskola.cz

německý jazyk


 

ucitele_8.jpg

Siegbert Rost, rost@gtmskola.cz

CLIL


 

Ing. Štěpán Rys, rys@gtmskola.cz

zeměpis, matematika, fyzika, třídní učitel 1N


 

ucitelsky-sbor_30.jpg

Mgr. Lucie Smolková, smolkova@gtmskola.cz

matematika, fyzika, třídní učitelka oktávy


 

ucitelsky-sbor_31.jpg

Mgr. Michal Spurný, spurny@gtmskola.cz

tělesná výchova, fyzika, třídní učitel primy


 

ucitele_6.jpg

PhDr. Ondřej Špaček, spacek@gtmskola.cz

němčina, německá literatura


 

Mgr. Tomáš Tlapa, Ph.D., tlapa@gtmskola.cz

český jazyk, občanský a společenskovědní základ


 

Ing. Ondřej Stejskal, Ph.D., stejskal@gtmskola.cz

matematika


 

Mgr. Vladimíra Dostálová, Ph.D.dostalova@gtmskola.cz

přírodopis, biologie


 

Mgr. Jan Svobodasvoboda@gtmskola.cz

zeměpis, občansko-společenský základ


 

Mgr. Libuše Svobodovásvobodovali@gtmskola.cz

biologie, chemie


 

Bc. Helena Dombajovádombajova@gtmskola.cz

německý jazyk


 

Tobiáš

kanisterapeut