Pedagogický sbor

ucitele_10.jpg

Ing. Monika Akslerová, akslerova@gtmskola.cz

chemie, přírodopis, biologie a laboratorní technika

Mgr. Jitka Krajčová, krajcova@gtmskola.cz

chemie

Mgr. Svatoslav Procházka, prochazka@gtmskola.cz

chemie

M.A. Klára Těšíková, tesikova@gtmskola.cz

němčina

James Blake, blake@gtmskola.cz

angličtina

Mgr. Victoria Winkelhofer, winkelhofer@gtmskola.cz

němčina, kritický pohled zpět

Mgr. Jaroslava Faltejsková, faltejskova@gtmskola.cz

český jazyk, občanský a společenskovědní základ, třídní učitelka kvinty

ucitelsky-sbor_23.jpg

Mgr. Jindra Glogrová, glogrova@gtmskola.cz

angličtina, třídní učitelka sexty

ucitelsky-sbor_47.jpg

Stefan Hahmann, hahmann@gtmskola.cz

němčina

ucitelsky-sbor_39.jpg

Mgr. Martin Jelínek, jelinek@gtmskola.cz

informační a komunikační technologie

Bc. Adrián Majoros majoros@gtmskola.cz

matematika, fyzika

ucitelsky-sbor_36.jpg

Veronika Koszyk, koszyk@gtmskola.cz

německá konverzace

Mgr. Martin Šimek, simek@gtmskola.cz

dějepis

ucitelsky-sbor_45.jpg

Ing. Pavla Krummackerová, krummackerova@gtmskola.cz

volitelný předmět ekonomie v němčině

ucitelsky-sbor_44.jpg

Mgr. Ludmila Lukavská, lukavska@gtmskola.cz

český jazyk, výchova k občanství, čeština pro cizince, třídní učitelka primy

Melissa McClellan, mcclellan@gtmskola.cz

angličtina

Dipl. Radka Měšťanová, mestanova@gtmskola.cz

němčina

 

ucitelsky-sbor_33.jpg

Ing. Cloyd Alexander Nelson, nelson@gtmskola.cz

angličtina

ucitele_13.jpg

Mgr. Jitka Neradová, neradova@gtmskola.cz

dějepis, dějiny umění, člověk a svět práce, třídní učitelka sekundy, www.jitkaneradova.cz

Mgr. Petra Neureiterová, neureiterova@gtmskola.cz

tělesná výchova, výchova k občanství, výtvarná výchova, třídní učitelka tercie

 

Mgr. Pavla Petrová, petrova@gtmskola.cz

němčina

ucitele_8.jpg

Siegbert Rost, rost@gtmskola.cz

německá konverzace

Ing. Štěpán Rys, rys@gtmskola.cz

zeměpis, matematika, fyzika, třídní učitel oktávy

ucitelsky-sbor_30.jpg

Mgr. Lucie Smolková, smolkova@gtmskola.cz

matematika, fyzika, třídní učitelka septimy

ucitelsky-sbor_31.jpg

Mgr. Michal Spurný, spurny@gtmskola.cz

tělesná výchova, fyzika

MgA. Veronika Smolková, safarikova@gtmskola.cz

hudební výchova

ucitele_6.jpg

PhDr. Ondřej Špaček, spacek@gtmskola.cz

němčina, německá literatura

Mgr. Tomáš Tlapa, Ph.D., tlapa@gtmskola.cz

český jazyk, občanský a společenskovědní základ

 

Mgr. Anna Holečková, Ph.D.holeckova@gtmskola.cz

matematika