Izolovat, ale zachovat

Lis 1, 2016 | Články

První listopadový večer studenti literárního semináře (septima a oktáva) zhlédli divadelní představení Izolovat, ale zachovat v Divadle v Celetné.

Hra zpracovává pohnutý osud Michaila Bulgakova, který po úspěšných začátcích upadl do Stalinovy nepřízně a až do konce svého života musel o své dílo marně bojovat. Dramatický svár mezi touhou i nutností tvořit a zvůlí moci, která každou tvorbu dusila a programově ničila, je nosnou linkou.

Představení bylo tak trochu vyvrcholením několikahodinových příprav, které spočívaly v přečtení úžasného díla Mistr a Markétka, seznámení se s osudem Michaila Bulgakova a politickou situací ve 20. a 30.letech v SSSR.

Po představení následovala beseda s autorkou díla Milenou Steinmasslovou, režisérem Šimonem Dominikem a hercem Alexandrem Minajevem. Odpovídali na otázky týkající se scény, režie, situace v SSSR, Stalinovy tyranie a tvorby M.Bulgakova.

Milena Steinmasslová psala divadelní hru pro mladé lidi, aby si uvědomili závažnost vlastní odpovědnosti vůči budoucnosti, ve které budou vychovávat své vlastní děti.