Ředitelka o.p.s.

IMG_4579.jpg    Mgr. Zuzana Svobodová, Ph.D., DBA,

   svobodova@gtmskola.cz, tel. 607 874 919

 

Složení správní a dozorčí rady o.p.s.

Předseda správní rady:

Členové správní rady:

 • MgA. Rami Bala
 • Ing. Tomáš Böhm
 • JUDr. Jitka Mokrá
 • Dr. Thomas Oellermann
 • JUDr. Ing. Věra Svitáková

Členové dozorčí rady:

Školská rada:

 • Předsedkyně školské rady: Tereza Paděrová, paderova@gmail.com
 • Jitka Neradová – za učitele GTM
 • Milada Patáková – za rodiče GTM
 • Helena Vaňousová – za rodiče ZŠ
 • Hana Nápravníková – za učitele ZŠ
 • Hana Chlumská – za dozorčí radu
 • Tomáš Zatloukal – za správní radu