Úřední deska školy: zde

 

Složení správní a dozorčí rady o.p.s.

 

Předseda správní rady:

Členové správní rady:

 • Ing. Tomáš Rutrle
 • Dr. Ernst Giese
 • JUDr. Jitka Mokrá
 • MgA. Rami BALA
 • Ing. Tomáš Böhm

Členové dozorčí rady:

Školská rada:

 • Předsedkyně školské rady: Tereza Paděrová, paderova@gmail.com
 • Jitka Neradová – za učitele GTM
 • Milada Patáková – za rodiče GTM
 • Helena Vaňousová – za rodiče ZŠ
 • Hana Nápravníková – za učitele ZŠ
 • Hana Chlumská – za dozorčí radu
 • Tomáš Zatloukal – za správní radu