Hovory o historii – říjen 2016

Říj 20, 2016 | Články

Již čtvrtým rokem se každou poslední středu v měsíci setkáváme nad více či méně kontroverzním historickým tématem. Ne jinak tomu bylo i tentokrát. Prof. Vít Vlnas nás provedl životem českého světce Jana Nepomuckého.

Více času ovšem zabralo povídání o „životě po životě“, tzn. o událostech, které nastaly po smrti sv. Jana Nepomuckého, o kultech a legendách, o zázracích, svatořečení a slavnostech.

O životě sv. Jana Nepomuckého jsme se dozvěděli, že jeho otec pravděpodobně do Čech přišel spolu s německými cisterciáky, kteří zde zakládali kláštery, církevní právo vystudoval v Padově, kde jeden semestr dokonce vykonával funkci rektora zaalpských studentů, v Praze se staral o farnost při kostele sv. Havla, stal se generálním vikářem Jana z Jenštejna a kritizoval vládu Václava IV. To se mu stalo osudným… umírá po drastickém mučení v domě Na Rychtě na rohu dnešní ulice Na Můstku a Rytířské na zlomeninu lebeční kosti a krvácení do mozku.

Již na přelomu 14. a 15.století byly jeho ostatky převezeny do dnešní katedrály a začíná se odvíjet předivo druhého života „svatého na mostě“. Každý si přidal to své, autority typu Václava Hájka z Libočan a Bohuslava Balbína nevyjímaje. Byly vytvořeny dvě osoby: Johánek z Pomuku a Jan z Nepomuku, kdo je však svatořečen?

Prof. Vít Vlnas rád zavítá mezi nás ještě jednou, zdaleka jsme toto téma nevyčerpali. Pokud jsme vás alespoň trochu nalákali, neostýchejte se a přijďte si doposlechnout poutavé vypravování o druhém životě oběti mocensko-politického sporu.

IMG_20161019_184153.jpg