Hovory o historii na GTM

Úno 2, 2015 | Články

V multimediálním centru našeho gymnázia máte krom jiného i neopakovatelnou možnost sejít se s našimi předními historiky a debatovat s nimi na zajímavá témata, která většinou přesahují i do současnosti.

Akci organizují Michaela Šédová a Jitka Neradová a na historii jejich předchozích setkání se lze podívat zde.

Dne 28. 1. 2015, po úspěšném dni otevřených dveří, se večer v multimediálním centru debatovalo s panem profesorem Jaroslavem Šebkem na téma česko-německých vztahů. Celá přednáška byla nazvána podle jedné z knih pana Šebka, Mezi křížem a národem. Na půdě česko- německé školy šlo tedy o téma navýsost aktuální. A zájemci se zde dozvěděli plno zajímavostí o soužití Čechů a Němců na našem území. A jelikož jde o téma obsáhlé, sám pan profesor je rozdělil na dvě části, tudíž se poslední středu v měsíci mohou i další zájemci dostavit na Hovory o historii, tentokrát o česko – německých vztazích od třicátých let dvacátého století. Poslední přednáška se vydařila (//jitkaneradova.blogspot.cz/2015/01/mezi-krizem-narodem.html) a na příští si i touto cestou dovolujeme pozvat zájemce nejen z řad studentů a rodičů, ale i veškeré veřejnosti, které dané téma zajímá.

20150128_190922.jpg