Historické úspěchy

Dub 9, 2015 | Články

Soutěže s historickou tematikou mají na naší škole dlouholetou tradici a budeme doufat, že i příští rok se najdou studenti, kteří budou naši školu úspěšně reprezentovat tak jako letos.

Naši studenti se během jara dvakrát utkali se svými vrstevníky v dějepisném klání. Nejprve se vydaly studentky kvinty Na pivo s Karlem Velikým, což je soutěž gymnaziálních týmů s cílem popularizovat školní dějepis. Jejich úkolem je tedy netradičním způsobem odborné porotě i divákům přiblížit život ve staletích. Na vybrané události nebo osobnosti přiblížit historii každodennosti. Úkol poměrně složitý, protože zaujmout ve vymezeném časovém úseku, nezapomenout na nic podstatného a ještě být originální, je úkol poměrně obtížný. Ovšem děvčata: Anna Bulaková, Karolína Bendová a Giorgia Solazzo se ho zhostila na výbornou a v konečném účtování získaly za svůj projekt o inkvizici krásné druhé místo.

Bez medailového umístění, ale s hlavou vztyčenou a se štítem, dopadla druhá skupina, která se účastnila svojí soutěže na počátku dubna. Tentokrát šlo o celostátní dějepisnou soutěž, jejím původním organizátorem je profesor Stulák z gymnázia v Chebu. Soutěž je již tradiční, prestižní a v posledních letech i mezinárodní, protože se aktivně účastní i studenti ze Slovenska. Soutěž je mediálně sledovaná a už jen samotná účast znamená, že její aktéři o historii něco ví. Potvrdili to i naši bojovníci ze septimy, Jessica Chlumská, Julie Čapková a Jan Štěpánek, kteří prokázali skutečné hluboké znalosti z doby Protektorátu a Slovenského štátu. Na medaile to sice nestačilo, ale i tak jsou jejich vědomosti obdivuhodné. A umístění velmi hezké. Ukázali, že dějepis prostě umí.