Geodet ve škole

Led 17, 2017 | Články

Ve středu pokračoval náš seriál aktivního setkávání s novou zajímavou profesí. Tentokrát se dětem představil geodet v osobě charismatického pana Floriánka, který ve své přednášce dokonale propojil teorii s praxí.

V první části hodiny se děti seznámily s tím, co všechno práce geodeta obnáší po teoretické stránce.  Vzhledem k tomu, že se ještě včera někteří studentíci tvářili, že o geodézii dosud nikdy v životě neslyšeli, bylo to tentokrát nejen poučné, ale doslova objevné!

Nu, a druhá část se proměnila v praktickou ukázku na mrazivém dvoře, kdy k našemu přednášejícímu přijel jeho sympatický kolega, a společnými silami dětem předvedli práci geodeta v praxi. Během ukázky si děti mohly práci samy vyzkoušet, prozkoumat všechny přístroje a osobně zaměřovat.  Školní dvorek a jeho okolí máme nyní dokonale přeměřenéJ.

P1183625.JPGP1183626.JPGP1183628.JPG

Konec přednášky byl ve znamení dotazů, které oba pánové bravurně zodpověděli. Děti jejich obor opravdu zaujal.

Geodézie je tedy další profese, se kterou se naši kvartáni dokonale seznámili.

 Moc zajímavé setkání to bylo. Veliké poděkování pro pana Floriánka.

P1183632.JPGP1183633.JPGP1183635.JPG