Erasmus+

Zář 1, 2019 | Články

Studijní pobyt ve Vídni pro mě znamenal prohloubení jazykových schopností, hlubší poznání života v Rakousku, jeho kulturu i školství. Navázala jsem nové kontakty, poznala nové metody výuky a rozšířila si kulturní i jazykové obzory. 

Během svého týdenního pobytu jsem navštěvovala jazykovou školu Actilungua v centru Vídně. Během kurzu se nám vystřídali tři lektoři s odlišnými pedagogickými přístupy. Věnovali jsme se jak gramatice německého jazyka, tak konverzačním tématům s důrazem na kulturu a historii Rakouska, na běžný život v Rakousku, jeho zeměpis i umění. Lze říci, že všechny semináře lze využít pro metodu výuky Clil. V rámci programu byl naplánován i kulturní program, který spočíval v návštěvě vídeňských památek s odborným německým výkladem.

V kurzu vnímám velký přínos jak jazykový tak pro výuku historie, protože obě země mají společnou minulost, kterou je dobré si připomínat. Těší mě, že jsem se projektu mohla zúčastnit.

Mgr. Jitka Neradová, GTM, Praha 8