Erasmus+ ve Vídni

Zář 1, 2019 | Články

V srpnu 2019 jsem měla díky Erasmu+ možnost pobýt týden ve Vídni a navštěvovat jazykový kurz. Vybrala jsem si jazykovou školu Actilingua a na týden se stala studentem.

Výuka byla rozdělena do dvou bloků, na gramatiku a konverzaci a jako lektoři se tu střídali čtyři skvělí mladí pedagogové. V hodinách jsem si „oprášila“ již trochu pozapomenuté gramatické jevy, přiučila se něčemu novému a hlavně jsem si zlepšila komunikační schopnosti.

Prostřednictvím komunikace v bloku konverzace jsem navíc poznala sociokulturní prostředí dalších zemí, neboť v mém kurzu byli lidé ze všech koutů světa, např. z Itálie, Albánie, Belgie, Číny, Slovinska nebo Libanonu.

Jazyková škola nabízela i program mimo výuku, a to zejména komentované prohlídky kulturních památek, návštěvy galerií a muzeí s výkladem v němčině nebo společné posezení ve známých kavárnách, což mi umožnilo poznat život v metropoli země, které byla naše republika historicky součástí.

Myslím, že je důležité, aby dospělí pracující lidé načas vybočili z ustáleného běhu života a vyjeli do zahraničí za poznáním jiných kultur, jiného způsobu života a alespoň na chvilku byli v jiném jazykovém prostředí. Navíc pro učitele je zajímavá i zkušenost být v roli studenta, učit se, dělat si domácí přípravu, zkusit si dlouho sedět, něco nevědět….

Pobyt ve Vídni mě obohatil nejen po stránce jazykové, ale po stránce nového poznání.

Lucie Smolková, Gymnázium Thomase Manna