DSD II úspěšně za námi

Led 8, 2015 | Články

Srdečně gratulujeme všem žákům oktávy k úspěšnému složení ústní část zkoušky DSD II!!
8. a 9. ledna 2015 skládali žáci oktávy ústní část zkoušky DSD II. V rámci svých připravených prezentací všichni žáci prokázali, že jsou schopni vypořádat se s ne vždy jednoduchými tématy z nejrůznějších oblastí, a také že dokáží reagovat na zvídavé otázky zkoušejících.

V nepřipravené části zkoušky pak žáci ukázali, nakolik si v krátkém čase poradí s tématy dopředu neznámými. To vše v cizím jazyce. Po oba dny jsme byli svědky řady vynikajících výkonů a zajímavých prezentací. Je nám ctí, že všichni naši žáci v ústní části zkoušky DSD II uspěli, jeden žák dosáhl úrovně B2, ostatní pak úrovně C1. Všem žákům k tomuto úspěchu srdečně gratulujeme a doufáme, že i výsledky v prosinci psané písemné části budou úspěšné. Zároveň bychom rádi poděkovali našim učitelům německého jazyka, kteří žáky během jejich celého studia na GTM provázeli a provázejí, jejichž mnohdy enormní úsilí má na úspěchu žáků značný podíl. Letos děkujeme za přípravu zejména paní Angele Maier a panu Siegbertu Rostovi, učitelům německého jazyka v oktávě

Fotografie z akce najdete ve fotogalerii..