Den otevřených dveří – leden 2015

Led 28, 2015 | Články

Ve středu 28.ledna 2015 proběhl na Gymnáziu Thomase Manna den otevřených dveří.

V dopoledních hodinách se učilo v primě až kvartě, v odpoledních hodinách v kvintě až oktávě. Chtěli jsme, aby měli možnost navštívit naši školu i rodiče, kteří se vracejí z práce v pozdních odpoledních hodinách.

Dveře od tříd byly opravdu otevřené. Každý měl možnost vstoupit, nasát atmosféru ve třídě, vidět metody, se kterými vyučující pracují, jak komunikují s dětmi.

Během dne se uskutečnilo několik informačních schůzek s vedením školy, rodiče mohli klást všetečné otázky.

Doufáme, že se zde našich hostům líbilo.

Fotografie najdete zde.