Dějepisná olympiáda

Led 16, 2020 | Články

Dějepisná olympiáda je pro nás vždycky výzva. Je to příležitost k porovnání se s ostatními školami, šance, vyzkoušet si něco jiného, dozvědět se nové věci. Letošní ročník, nazvaný Dlouhé století se loučí (1880-1920), byl letos prvně organizován ve dvou kategoriích.  3. a 4. ročníků osmiletých gymnázií a  II. kategorie je určena žákům, 5. – 8. ročníků osmiletých gymnázií. Obsadili jsme tedy obě kategorie, a v obou jsme se mohli radovat. 

V první jsme díky úspěchu Karolíny Faitové z tercie zvítězili. Karolína tedy postupuje do dalšího – krajského – kola. Její úspěch je o to cennější, že jako terciánka dané učivo ještě v hodinách nebrala, vše je tedy na základě její pracovitosti a přípravy nad rámec školních povinností. I další úspěchy si zaslouží pochvalu.  Jsou to třetí místa, tedy řečeno sportovní terminologií, jsme na bedně! V kategorii mladších je to Amálie Giese, rovněž z tercie, v druhé kategorii pak třetí místo obsadil Jan Komínek ze sexty A. Takže úspěch je to trojnásobný. Blahopřejme a těšíme se na stejně skvělé výsledky v dalším kole. Dík samozřejmě patří i těm, kteří pomyslnou medaili nezískali, a to je Oliver Novotný z kvarty a Johana Bartušková ze sexty B. Ani oni nezklamali a neztratili se v množství účastníků. Dějepisná olympiáda byla prostě letos hodně úspěšná.