Dějepisná olympiáda 2015

Pro 15, 2015 | Články

Tématem letošního ročníku je: Po stopách Lucemburků aneb za císařskou korunou.

Zúčastnilo se 14 studentů z tercie a kvarty.

Maximální možný počet bodů byl 80.

Na prvním místě se umístila Anna Marie Balounová (IV) s fantastickým ziskem 79 bodů!!!

I ostatní ale dosáhli krásných výsledků a mnozí postupují do okresního kola 20. 1. 2016.

2. Max Kellenberger (IV) 76 bodů

3. Martin Chudada (IV) 75 bodů

4. Vojtěch Štěpánek (III) 73 bodů

5. Teresa A. Pinkwart (III) 72 bodů

6. Michaela Švábenická(IV) a Jana Fixová.(IV) 70 bodů

Těchto 7 postupuje.

Další umístění:

7) Mikuláš Nebřenský.. (IV) 66 bodů

8)Josef Korbel.. (IV) 65 bodů

9) Ondřej Holub (IV) 63 bodů

10) Štěpán Kulhánek(III) a Filip Jankovec (IV) 62 bodů

11) David Poborský (III) 56 bodů

12) Dominick Matt (III) 51 bodů

Velmi pěkně děkuji všem zúčastněným, blahopřeji vítězům a postupujícím a věřím v náš další postup. 🙂