Přehled článků

Jak získat větší chuť učit

Učit děti a učit je dobře vyžaduje neustálý přísun trpělivosti, dobré nálady, motivace, nových nápadů, aktivit a kreativity. To vše mi bylo nabídnuto díky Erasmu+ a účasti na kurzu výuky metodou CLIL (Content and Language Integrated Learning) na jazykové škole English Language Centre v Brightonu.

Erasmus+

Studijní pobyt ve Vídni pro mě znamenal prohloubení jazykových schopností, hlubší poznání života v Rakousku, jeho kulturu i školství. Navázala jsem nové kontakty, poznala nové metody výuky a rozšířila si kulturní i jazykové obzory. 

Erasmus+ ve Vídni

V srpnu 2019 jsem měla díky Erasmu+ možnost pobýt týden ve Vídni a navštěvovat jazykový kurz. Vybrala jsem si jazykovou školu Actilingua a na týden se stala studentem.

Být zase studentem

Být našim studentům nejen učitelem, ale především pomocníkem a průvodcem na cestě ke vzdělání je úkol krásný, nicméně ne vždy snadný. Myslím, že my všichni, kteří stojíme každodenně před tabulí nejen u nás na Gymnáziu Thomase Manna v Praze, ale na celém světě, to cítíme podobně a jsme si vědomi toho, že jako pedagogové máme v rukou velmi cenný dar – dar poznání, vědění a dar učení se.

Regensburg a Erasmus+

V týdnu od 4. - 16. 8. 2019 jsem se zúčastnila jako student intenzivního jazykového kurzu v německém Regensburgu. Vzhledem k tomu, že v tomto školním roce vedu hodiny v českém jazyce a v jazyce německém, tak bylo zapotřebí osvěžit si pokročilejší gramatiku a především odbornou terminologii německé geografie a německého přírodopisu. 
 

Erasmus+ v Regensburgu

Začátkem srpna jsme s kolegyní Terezou Bočanovou odcestovaly do nedalekého města Regensburg, kde jsme se 14 dní intenzivně věnovaly zdokonalování se v německém jazyce v jazykové škole Horizonte. Dopoledne probíhal kurz ve větší skupině lidí a v odpoledním intenzivním kurzu jsme byli pouze tři. Bylo to naprosto úžasné, obě naše učitelky byly velmi milé.

Projekt ERASMUS + - metoda CLIL

Clil (content and language integrated learning) je přístup ke vzdělávání založen na výuce školního předmětu prostřednictvím nejen mateřského ale i cizího jazyka. Žák si tak osvojuje znalosti a dovednosti v obou předmětech současně. O tom co přesně je Clil, jaké stanovuje cíle, které metody se v hodinách využívají, už bylo napsáno hodně. Nakonec vždy záleží na typu školy, učiteli a žácích.

Mit Erasmus+ nach Düsseldorf

Eine der wichtigsten Sachen im beruflichen Leben eines DaF-Lehrers ist es, auf dem Laufenden zu bleiben und sich weiter zu entwickeln. Beides ermöglichen ganz schön verschiedene internationale Fortbildungen.

Erasmus+ v Berlíně

Berlín - hlavní město Německa a druhé největší město Evropské unie se v létě na 14 dní stal mým náhradním domovem. Toto krásné město mne zcela okouzlilo svou rozmanitostí i historií. Hlavní náplní mého pobytu nebylo jen poznávat Berlín, ale hlavně zlepšit mé jazykové znalosti. Díky profesionalitě jazykové školy DID se má němčina výrazně zlepšila.
 

Partnerská škola v Drážďanech

Díky programu Erasmus + jsem měla možnost aktivně pobývat na Gymnáziu Bertolda Brechta v Drážďanech. Jedná se o naši partnerskou školu, se kterou realizujeme řadu projektů, výměn a akcí.