Přehled článků

Fyzikální laboratoř PASCO

Žáci primy si dnes během výuky fyziky instalovali do svých telefonů a tabletů software Sparkvue. Jedná se o školní měřicí systém společnosti PASCO, která vyvíjí moderní vzdělávací pomůcky zaměřené na aktivní zapojení žáků při objevování zákonitostí přírody.

Studentem ve Finsku

Soudě podle oficiálních statistik, patří Češi k zápecníkům, kteří houfně necestují ani za prací ani za vzděláním, rádi sedí doma a bojí se všech změn. Skutečnost je samozřejmě poněkud odlišná, čímž mohu být statistici zaskočeni, což ale nemění nic na faktu, že minimálně za studiem se mladí lidé vydávají často a rádi. A mnohdy i velmi daleko.

20. výročí založení školy

Festivita je odjakživa nedílnou součástí lidského života. Je čas pracovat, je čas slavit, říkávali naši předkové. Rychlost života ale narůstá, což vede k tomu, že se na oslavná zastavení a připomenutí si toho, co bylo, někdy trochu zapomíná. Či lépe řečeno se to prostě nestíhá. My jsme ale dvacáté výročí školy stihnout chtěli a také se nám to docela podařilo.

Prezentace projektového týdne

Projektový týden je již nedílnou součástí našeho ŠVP. Jeho cílem je prohlubovat zase jiné kompetence, než nabízí klasická školní výuka. Jinými slovy, snažíme se v dětech probudit cit pro spolupráci, schopnost dívat se na své okolí jinýma očima, umět navázat kontakty, získat poznatky a vědomosti jinou cestou než z učebnic.

Kvinta v Krkonoších

Letošní kvinta se v loňském školním roce zúčastnila výměnného pobytu se žáky z Höxteru, a tak se celá třída nedostala na školní výlet. Také kolektiv třídy je letos nový, a tak abychom dohnali nerealizovatelný školní výlet a lépe se poznali jako nová třída na vyšším gymnáziu, vyrazili jsme na prodloužený víkend do Krkonoš.

Napínavé Hovory

Naše první podzimní Hovory byly historicko – současné, odskočili jsme si z minulosti víc do současnosti. Pan Wollner přišel přesně, ale domů jsme ho skoro nechtěli pustit. Publikum bylo početné, téma zjevně padlo do noty mnoha našim stálým i novým posluchačům. Jak to uchopit byla docela dobrodružná otázka.

Projektový týden je v plném proudu

Projektový týden je v plném proudu, každá skupina rozpracovává svoje téma a všichni se mílovými kroky blížíme k sobotní závěrečné slavnostní prezentaci, která bude spojena s oslavou dvacetiletého výročí založení naší školy.

Projektový týden - den první

Dnes nás navštívila Klára Smolíková, česká spisovatelka, scénáristka komiksových příběhů, publicistka a velmi činorodá lektorka. Představila nám základy komiksu, nejen jak ho správně číst, ale především, jak ho vytvořit, jaká citoslovce využít, jak sestavovat obrázky.

Historický seminář aneb zapomenutá místa nacistického teroru

Historie je nedílnou součástí našich životů, proto bychom si ji měli připomínat. Bohužel se na některé etapy dějin vzpomíná hůře. Právě období nacionálního socialismu přineslo mnoho obětí, které by neměly být zapomenuty. Právě tento projekt zvaný Česko-německé setkání mládeže ve Flossenbürgu se pokusil několika studentům přiblížit tento časový úsek a pozorněji se věnovat zapomenutým místům např. koncentračnímu táboru Flossenbürg nebo pracovnímu táboru Holýšov.

Bankéři do škol

V rámci projektu „Bankéři do škol“ zavítal na naše gymnázium ve čtvrtek 24. 9. pan Ewald Höbarth z rakouské banky Sparkasse.