Přehled článků

Konverzační soutěž v anglickém jazyce - obvodní kolo

Už tradičně dosahují naši studenti vynikajících výsledků v Konverzační soutěži v anglickém jazyce neboli v anglické olympiádě. Ani letošní ročník nebyl výjimkou. Všichni tři naši reprezentanti ve své kategorii zvítězili.

Dějepisná olympiáda

Dějepisná olympiáda je pro nás vždycky výzva. Je to příležitost k porovnání se s ostatními školami, šance, vyzkoušet si něco jiného, dozvědět se nové věci. Letošní ročník, nazvaný Dlouhé století se loučí (1880-1920), byl letos prvně organizován ve dvou kategoriích.  3. a 4. ročníků osmiletých gymnázií a  II. kategorie je určena žákům, 5. – 8. ročníků osmiletých gymnázií. Obsadili jsme tedy obě kategorie, a v obou jsme se mohli radovat. 

Darování krve s oktávou

Oktaváni jsou již plnoletí. Mohou proto, krom jiného, i darovat krev. Pomoci člověku v nouzi. Dlouhodobě se volá po dárcích z řad mladých lidí, je jich nedostatek, těžko se shánějí. Naši maturanti se proto rozhodli stát prvodárci. 

Den s Karlem Čapkem

Lednové výročí narození Karla Čapka nás pobídlo k projektovému dni Den s Karlem Čapkem. Šlo o kulaté výročí narození, 130 let. Karel Čapek jako novinář a vizionář by jistě našel uplatnění i v dnešní dynamické současnosti. Proto jsme ho zkusili dětem přiblížit z mnoha růžných pohledů. A den jeho narozenin, tedy 9. leden, se celý nesl v jeho duchu.

Velký úspěch našeho studenta Filipa Troníčka z kvarty

Cílem naší výuky není jen připravit studenty pro vysoké školy, aby měli všeobecný přehled a dobře se domluvili, ale snažíme se je také podporovat v tom, v čem jsou dobří. To si myslím, je velkou doménou Gymnázia Thomase Manna.

Soutěž a podnikej – úspěšné studentky GTM

Studentky z oktávy Ina Čížková a Marie Hanušová se přihlásily do programu pro začínající podnikatele „Soutěž a podnikej“ (www.soutezapodnikej.cz). 

Editaton Bauhaus

Zúčastnili jsme se  editathon Bauhaus 2019, který pořádala po úspěšném editatonu Shared Cities a Dědictví: Evropské příběhy Wikimedia ČR ve spolupráci s pražským Goethe-Institutem .Výtvarná škola Bauhaus slaví 100 let od svého založení, tak byl editační workshop skutečnou oslavou v krásných prostorách Goethe-Institutu.  Naši studenti jsou už zkušení wikipedisté.

Weitblick

Ve dnech od 17.-21. června jsme se na Goethe Institutu zúčastnili projektu, který nesl název “Weitblick”. Jeho cílem bylo seznámit nás s problematikou znečištění životního prostředí. 

Názory učitelů GTM ke stávce učitelů 6.11.2019

Stanovisko školy ke stávce: ZŠ německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna, o.p.s. podporuje navyšování platů ve školství a uvědomuje si, že české školství je dlouhodobě podfinancované.

S touto dnešní stávkou se neztotožňujeme a stávky se škola jako celek neúčastní, respektujeme samozřejmě individuální rozhodnutí se stávky zúčastnit a také odlišné názory, které v pedagogickém sboru jsou. Důvodem je především nesouhlas s požadavky ČMOS. Jít do stávky kvůli 1 – 2 % nám přijde neetické, zbytečné a jako promarněná příležitost. Naše nestávkování ovšem neznamená souhlas s politikou a vyjádřeními premiéra Andreje Babiše.  Domníváme se také, že kromě finančního ohodnocení je nutné hovořit o celkové koncepci českého školství a jeho reformě.


Dnešní stávkový den jsme využili k diskuzi v pedagogickém sboru a v rámci tohoto článku Vám přinášíme názory našich učitelů, kteří se s námi o ně chtěli podělit. 

JUDr. Josef Baxa na GTM

V pondělí 21.10 jsme na našem gymnázium přivítali JUDr. Josefa Baxu, který v minulosti zastával roli předsedy Nejvyššího správního soudu České republiky.