Přehled článků

Austausch Dresden

Die lang ersehnte Reise nach Dresden zu unseren Austauschpartnern vom letzten Jahr hat letzte Woche endlich stattgefunden. Am Sonntag wurden wir herzlich begrüßt und in unseren Gastfamilien untergebracht.

Jak získat větší chuť učit

Učit děti a učit je dobře vyžaduje neustálý přísun trpělivosti, dobré nálady, motivace, nových nápadů, aktivit a kreativity. To vše mi bylo nabídnuto díky Erasmu+ a účasti na kurzu výuky metodou CLIL (Content and Language Integrated Learning) na jazykové škole English Language Centre v Brightonu.

Erasmus+

Studijní pobyt ve Vídni pro mě znamenal prohloubení jazykových schopností, hlubší poznání života v Rakousku, jeho kulturu i školství. Navázala jsem nové kontakty, poznala nové metody výuky a rozšířila si kulturní i jazykové obzory. 

Erasmus+ ve Vídni

V srpnu 2019 jsem měla díky Erasmu+ možnost pobýt týden ve Vídni a navštěvovat jazykový kurz. Vybrala jsem si jazykovou školu Actilingua a na týden se stala studentem.

Být zase studentem

Být našim studentům nejen učitelem, ale především pomocníkem a průvodcem na cestě ke vzdělání je úkol krásný, nicméně ne vždy snadný. Myslím, že my všichni, kteří stojíme každodenně před tabulí nejen u nás na Gymnáziu Thomase Manna v Praze, ale na celém světě, to cítíme podobně a jsme si vědomi toho, že jako pedagogové máme v rukou velmi cenný dar – dar poznání, vědění a dar učení se.

Regensburg a Erasmus+

V týdnu od 4. - 16. 8. 2019 jsem se zúčastnila jako student intenzivního jazykového kurzu v německém Regensburgu. Vzhledem k tomu, že v tomto školním roce vedu hodiny v českém jazyce a v jazyce německém, tak bylo zapotřebí osvěžit si pokročilejší gramatiku a především odbornou terminologii německé geografie a německého přírodopisu. 
 

Erasmus+ v Regensburgu

Začátkem srpna jsme s kolegyní Terezou Bočanovou odcestovaly do nedalekého města Regensburg, kde jsme se 14 dní intenzivně věnovaly zdokonalování se v německém jazyce v jazykové škole Horizonte. Dopoledne probíhal kurz ve větší skupině lidí a v odpoledním intenzivním kurzu jsme byli pouze tři. Bylo to naprosto úžasné, obě naše učitelky byly velmi milé.

Projekt ERASMUS + - metoda CLIL

Clil (content and language integrated learning) je přístup ke vzdělávání založen na výuce školního předmětu prostřednictvím nejen mateřského ale i cizího jazyka. Žák si tak osvojuje znalosti a dovednosti v obou předmětech současně. O tom co přesně je Clil, jaké stanovuje cíle, které metody se v hodinách využívají, už bylo napsáno hodně. Nakonec vždy záleží na typu školy, učiteli a žácích.

Mit Erasmus+ nach Düsseldorf

Eine der wichtigsten Sachen im beruflichen Leben eines DaF-Lehrers ist es, auf dem Laufenden zu bleiben und sich weiter zu entwickeln. Beides ermöglichen ganz schön verschiedene internationale Fortbildungen.

Erasmus+ v Berlíně

Berlín - hlavní město Německa a druhé největší město Evropské unie se v létě na 14 dní stal mým náhradním domovem. Toto krásné město mne zcela okouzlilo svou rozmanitostí i historií. Hlavní náplní mého pobytu nebylo jen poznávat Berlín, ale hlavně zlepšit mé jazykové znalosti. Díky profesionalitě jazykové školy DID se má němčina výrazně zlepšila.