Přehled článků

Literární soutěž "Cítit se jiný"

Žáci ze sekundy se zúčastnili literární soutěže, kterou vyhlásila Švédská ambasáda. Inspirováni příběhem hlavní postavy z knížky Katici, ty to zvládneš, napsali povídku s názvem Cítit se jiný.

Finále Jugend debattiert international 2014 ve Varšavě

Ivan Michňa vítěz republikového finále Jugend debattiert international 2014 se zúčastnil VIII. mezinárodního finále ve Varšavě, kde se umístil na krásném 4. místě. Gratulujeme!