"Reisen veredelt den Geist und räumt mit unseren Vorurteilen auf." Hermann Hesse

"Reisen veredelt den Geist und räumt mit unseren Vorurteilen auf." Hermann Hesse
02.10.2018
Nejstarší fungující partnerská škola na Gymnáziu Thomase Manna leží na hranici hned tří spolkových zemí: Dolního Saska, Severního Porýní-Vestfálska a Hesenska. Již 17 let navštěvujeme König-Wilhelm-Gymnasium, seznamujeme se s tamní kulturou, zvyky, rodinnými tradicemi, hledáme to, co nás spojuje nejen historicky, ale také v aktuální současnosti.

Stále více si uvědomuji, jak cestování rozšiřuje obzory, pokud je ovšem spojeno s nahlédnutím do života rodiny a školy, hodnota zážitků a vzpomínek je nevyčíslitelná.

Partnerská škola v Höxteru oslavila v loňském roce 150let od svého založení, je mnohem větší než ta naše, leží v menším městě, než je Praha, ale přesto se tam velmi rádi vracíme. S novými dojmy od nás odjíždějí žáci tamního gymnázia: mnozí z nich jsou poprvé ve velkoměstě, učí se po Praze pohybovat, objevují krásné památky, líbí se jim naše škola rodinného typu.

Výměnný pobyt je určen pro žáky kvarty a kvinty, ti se již dokáží domluvit v německém prostředí téměř bez problémů, jsou s to se aktivně účastnit vyučování a porozumět odbornějším výkladům například v klášteře Corvey, v Museu für Sepulkralkultur nebo v planetariu v Kasselu.

fond bud..png