Názory učitelů GTM ke stávce učitelů 6.11.2019

Názory učitelů GTM ke stávce učitelů 6.11.2019

Stanovisko školy ke stávce: ZŠ německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna, o.p.s. podporuje navyšování platů ve školství a uvědomuje si, že české školství je dlouhodobě podfinancované. S touto dnešní stávkou se neztotožňujeme a stávky se škola jako celek...

JUDr. Josef Baxa na GTM

JUDr. Josef Baxa na GTM

V pondělí 21.10 jsme na našem gymnázium přivítali JUDr. Josefa Baxu, který v minulosti zastával roli předsedy Nejvyššího správního soudu České republiky.Pan Baxa nejdříve začal mluvit o právních normách a předpisech České republiky. Později se ovšem rozmluvil i o...

Diana Kinnert na GTM

Diana Kinnert na GTM

V pátek 4. 10. jsme na našem gymnáziu přivítali německou politickou hvězdu Dianu Kinnert, poradkyni Angely Merkel. Za účast na besedě na našem GTM jsme vděčni aktivní účasti p. Bočanové v uskupení žen a mužů známém pod označením Evropská unie žen. Diana byla pozvána...

Akademie slova počtvrté

Akademie slova počtvrté

Je to až  k neuvěření, ale Akademie slova oslavila letos své čtvrté narozeniny. V roce 2015 jsme si kladli za cíl více akcentovat práci se slovem, tj. vylepšit  rétoriku, přednes, recitaci, ale také představit ikony české literatury a umět pracovat s neverbální...

Přespolní běh 2020

Přespolní běh 2020

Reprezentace GTM na Přespolním běhu 2020 získala 3 x 4. místo mezi školami z Prahy 8. Výborně se představil Jakub Smolka, který doběhl na 1. místě v kategorii starších žáků a soupeřům nedal šanci. Všem účastníkům patří velký dík. 

EXKURZE – Osvětim, Krakov a Wieliczka

EXKURZE – Osvětim, Krakov a Wieliczka

21.09.2019 půlnoc   V půl jedné ráno vyrazil autobus plný rozespalých studentů našeho gymnázia, devíti studentů z výměnného pobytu s Hamburkem, paní ředitelka, paní učitelka Šédová, německý pan učitel z Hamburku, průvodce Lukáš Lev a samozřejmě dva skvělí řidiči směr...

Drážďany jsou tu

Drážďany jsou tu

Drážďany jsou tu. Nebo spíš byly. Sice to chvíli trvalo, ale stálo to za to, takže jsme si připravili krátký článek na shrnutí.V neděli jsme po příjezdu do Drážďan (který proběhl velmi rychle, kupodivu v neděli nebyl velký provoz a přijeli jsme asi o půl hodiny dříve)...

Austausch Dresden

Austausch Dresden

Die lang ersehnte Reise nach Dresden zu unseren Austauschpartnern vom letzten Jahr hat letzte Woche endlich stattgefunden. Am Sonntag wurden wir herzlich begrüßt und in unseren Gastfamilien untergebracht.Am nächsten Tag ging es gleich los mit einer Besichtigung der...

Jak získat větší chuť učit

Jak získat větší chuť učit

Učit děti a učit je dobře vyžaduje neustálý přísun trpělivosti, dobré nálady, motivace, nových nápadů, aktivit a kreativity. To vše mi bylo nabídnuto díky Erasmu+ a účasti na kurzu výuky metodou CLIL (Content and Language Integrated Learning) na jazykové škole English...

Erasmus+ ve Vídni

Erasmus+ ve Vídni

V srpnu 2019 jsem měla díky Erasmu+ možnost pobýt týden ve Vídni a navštěvovat jazykový kurz. Vybrala jsem si jazykovou školu Actilingua a na týden se stala studentem.Výuka byla rozdělena do dvou bloků, na gramatiku a konverzaci a jako lektoři se tu střídali čtyři...