Být zase studentem

Srp 31, 2019 | Články

Být našim studentům nejen učitelem, ale především pomocníkem a průvodcem na cestě ke vzdělání je úkol krásný, nicméně ne vždy snadný. Myslím, že my všichni, kteří stojíme každodenně před tabulí nejen u nás na Gymnáziu Thomase Manna v Praze, ale na celém světě, to cítíme podobně a jsme si vědomi toho, že jako pedagogové máme v rukou velmi cenný dar – dar poznání, vědění a dar učení se.

Právě proto, abychom tento dar vydrželi předávat s nadšením a chutí dál, je velmi důležité rozšiřovat své vlastní kompetence a znalosti, seznamovat se s novými výukovými metodami, ale především se i po letech učitelské praxe znovu rozpomenout, jaké je to skutečně být v kůži studenta. To vše mi bylo díky dvoutýdennímu studijnímu pobytu v německém Řezně umožněno. Díky velmi vstřícnému přístupu jazykové školy „Horizonte“ a zkušeným lektorům jsem se nejen na pár dnů ocitla ve školní lavici, ale získala mnoho cenných zkušeností v oblasti metodiky a didaktiky němčiny jako cizího jazyka a sama si osvěžila své jazykové znalosti a dovednosti. Během dvou týdnů jsme se věnovali, ale nejen němčině jako takové, ale také výukovým metodám formou her, fonetice a německým reáliím. Celý výukový program byl také doplněn volnočasovými aktivitami, prohlídkou města i jeho okolí, výletem na lodi do honosné Wallhally a množstvím dalším menších výletů. I díky tomuto programu jsme mohli nasát atmosféru i kulturu země, jejíž jazyk učíme a to je něco, co v žádných knihách ani příručkách neobjevíme.  Velkým přínosem bylo rovněž sdílení zkušeností s kolegy z Polska, Bulharska a Maďarska. Pobyt realizovaný v rámci programu Erasmus+ nám umožnil načerpat novou energii v mezinárodním prostředí, nabrat nový vítr do plachet a obohatit tak nejen sebe, ale především naše žáky.

Pavla Petrová Gymnázium Thomase Manna