V Chebu na pivu s Karlem Velikým

Dub 8, 2018 | Články

Minulý týden byl ve znamení dvou velkých dějepisných soutěží, do kterých se aktivně zapojili i naši studenti, kterým tímto velmi děkuji.

Ve čtvrtek proběhla náročná faktografická soutěž, jejímž hlavním organizátorem je profesor Stulák z gymnázia v Chebu. Je to soutěž velmi mediálně sledovaná, zaštítěna mnoha politiky – v Praze je to starosta Prahy 1 pan Lomecký. Soutěž byla letos zaměřena na období 1968- 1977, pražské kolo proběhlo v Gymnáziu profesora Jana Patočky a soutěžili studenti ze septimy: Petr Bergr, Ondřej Karel a Jiří Nauš. Do celorepublikového kola v Chebu sice nepostoupili, ale i tak prokázali velmi rozsáhlé znalosti a v konkurenci třiceti pražských gymnázií se určitě neztratili. Poděkování patří i Filipu Novotnému a Jakubu Rutrlemu, kteří vypomohli jako IT specialisté při organizaci.

V pátek se pak jiné třídy vypravily na klání jiného typu. Šlo o tradiční soutěž pod jménem Na pivo s Karlem Velikým, kde soutěžila celá oktáva spolu s Janem Komínkem, kteří představili leteckou bitvu o Anglii, a kvinta, která nás provedla osmičkovými roky napříč staletími. Ani oni se v široké konkurenci neztratili a jejich vystoupení patřila do horní poloviny výsledkové listiny.  Ukázalo se, že máme velmi šikovné studenty, kteří nás reprezentují na velmi vysoké úrovni. Všem za jejich práci a výkony patří velký dík.