Tercie

Třídní učitelka: Mgr. Lenka Vopařilová, voparilova@gtmskola.cz

MSF_14.jpg 

Ostatní vyučující:

 • Český jazyk: Mgr. Ludmila Lukavská
 • Němčina: Mgr. Pavla Petrová, Siegbert Rost, Veronika Koszyk, Mgr. Michaela Beránková, MSc. Inga Schröder
 • Angličtina: Mgr. Jindra Glogrova, Melissa McClellan, Ing. Cloyd Nelson, Mgr. Lenka Vopařilová
 • Výchova k občanství: Mgr. Petra Neureiterová
 • Dějepis: Mgr. Jitka Neradová
 • Zeměpis: Ing. Štěpán Rys
 • Matematika: Bc. Jakub Čebiš
 • Fyzika: Bc. Jakub Čebiš
 • Chemie: Ing. Radka Jelínková
 • Přírodopis: Ing. Štěpán Rys
 • Výtvarná výchova: Mgr. Lenka Vopařilová
 • Hudební výchova: Mgr. Jitka Rutrlová
 • Tělesná výchova: Mgr. Petra Neureiterová, Mgr. Michal Spurný
 • Laboratorní technika: Ing. Radka Jelínková
 • Člověk a svět práce: Mgr. Ludmila Lukavská

Kontakty na jednotlivé vyučující