Tercie

 

Třídní učitelka: Mgr. Ludmila Lukavská, lukavska@gtmskola.cz

ucitelsky-sbor_44.jpg

Ostatní vyučující:

 • Český jazyk: Mgr. Ludmila Lukavská
 • Němčina: Mgr. Pavla Petrová, Stefan Hahmann, Siegbert Rost, Mgr. Dorota Repková
 • Angličtina: Mgr. Jindra Glogrova, Melissa McClellan, Ing. Cloyd Nelson
 • Výchova k občanství: Mgr. Ludmila Lukavská
 • Dějepis: Mgr. Jitka Neradová
 • Zeměpis: Bc. Tereza Bočanová
 • Matematika: Mgr. Hana Vaculná
 • Fyzika: Mgr. Hana Vaculná
 • Přírodopis: Bc. Tereza Bočanová
 • Výtvarná výchova: Mgr. Lenka Vopařilová
 • Hudební výchova: Mgr. Jitka Rutrlová
 • Tělesná výchova: Mgr. Petra Neureiterová, Mgr. Michal Spurný
 • Laboratorní technika: Ing. Monika Akslerová
 • Člověk a svět práce: Mgr. Ludmila Lukavská

Kontakty na jednotlivé vyučující