Uplatnění absolventů v roce 2016

maturitni-ples-2016_21.jpg

V roce 2016 složilo úspěšně maturitní zkoušku 13 studentů a studentek maturitního ročníku Gymnázia Thomase Manna.

Bergl Cedrik

přijat na:

Ćeská zemědělská univerzita Praha - obor Zahradnictví

studuje na:

pomaturitní studium angličtiny

Čapková Julie-Karolína

přijata na:

Univerzita Karlova - Právnická fakulta

Západočeská univerzita v Plzni - Právnická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci - Právnická fakulta

studuje na:

Univerzita Karlova - Právnická fakulta

Duong David

přijat na: - nedodal informace

studuje na:

Chlumská Jessica

přijata na:

VŠE - Národohospodářská fakulta - obor Ekonomie

studuje na:

VŠE - Národohospodářská fakulta - obor Ekonomie

Jeřábková Dominika

přijata na:

VŠE - Fakulta financí a účetnictví - obor Finance

VŠE - Fakulta mezinárodních vztahů - obor Mezinárodní obchod

VŠE - Národohospodářská fakulta - obor Ekonomie

studuje na:

VŠE - Fakulta mezinárodních vztahů - obor Mezinárodní obchod

Münichová Lucie

přijata na:

Evropskou dobrovolnou službu k organizaci Deutsche Jugend in Europa do Berlína

Nebřenský Matyáš

přijat na:

ČVUT - Fakulta elektrotechnická - obor Elektrotechnika, energetika a management

studuje na:

ČVUT - Fakulta elektrotechnická - obor Elektrotechnika, energetika a management

Spiesová Kristina

letos nepodávala přihlášku na vysoké školy

Šlosarová Dita

přijata na:

Česká zemědělská univerzita v Praze - obor Speciální chovy

studuje na:

Česká zemědělská univerzita v Praze - obor Speciální chovy

Špaňhelová Dominika

přijata na:

Univerzita Karlova - Filozofická fakulta - obor Český jazyk a literatura

Univerzita Karlova - Filozofická fakulta - obor Němčina pro mezikulturní komunikaci

Masarykova univerzita - Filozofická fakulta - obor Český jazyk a literatura

studuje na:

Univerzita Karlova - Filozofická fakulta - obor Český jazyk a literatura

Univerzita Karlova - Filozofická fakulta - obor Němčina pro mezikulturní komunikaci

Štěpánek Jan

přijat na:

ČVUT - Fakulta elektrotechnická - obor Elektrotechnika, energetika a management

ČVUT - Fakulta architektury - obor Architektura a urbanismus

studuje na:

ČVUT - Fakulta architektury - obor Architektura a urbanismus

Tomešová Adriana

přijata na:

Univerzita Karlova - Filozofická fakulta - Katedra psychologie

Univerzita Palackého v Olomouci - Filozofická fakulta - Katedra psychologie

studuje na:

Univerzita Karlova - Filozofická fakulta - Katedra psychologie

Valášková Kateřina

přijata na:

Univerzita Karlova - Právnická fakulta

Pražská konzervatoř - obor Harfa

studuje na:

Univerzita Karlova - Právnická fakulta

Pražská konzervatoř - obor Harfa

 

Přejeme všem našim absolventům, aby se jim dařilo v jejich pracovním i osobním životě a věříme, že najdou cestu do školy svých středoškolských studií, aby se s námi podělili o své nové zkušenosti a zážitky.