Projektový týden na GTM

 

14. - 18. 3. 2016 9:00 - 13:35

 

ABECEDA ZDRAVÍ

img.obrazky145.jpg

Letos se Projektový týden známkuje - známka bude na vysvědčení.

V případě neúčasti na projektovém týdnu dostane student (II-VII) od vedoucího projektu téma seminární práce - rozsah 5 stran, kterou odevzdá do 8.4.2016, studenti (I-II) připraví referát na 10 minut a vedoucí projektu jim oznámí, ve kterém předmětu referát přednesou.

Bez známky z projektového týdne nelze postoupit do dalšího ročníku!

 

Cíl: Seznámit studenty s mnoha variantami zdravého způsobu života

 

Klíčové kompetence:kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní, kompetence pracovní i občanské

 

Nejzajímavější výstupy z projektů:

Projekt Jindry Glogrové - Jan na Zdraví! - Kuchařka

12.jpg13.jpg14.jpg18.jpg

 

 

Projekt Hany Vaculné - Antikoncepční otazníky aneb jak to vidí holky - Prezentace antikoncepce

 

Projekt Justina Price - Healthy Lifestyles

 

Seznam projektů:

1) Martin Blümel: Víra a jídlo

2) Hana Vaculná: Antikoncepční otazníky aneb jak to vidí holky

3) Justin Price: Healthy Lifestyles

4) Jindra Glogrová: Jak na zdraví

5) Tomáš Tlapa: Zdravá společnost je když...

6) Gabriela Nácarová: Komm und lacht mit uns auf Deutsch!

7) Daniela Mlejnecká, Monika Akslerová: Abeceda zdraví

8) Lenka Vopařilová, Cloyd Nelson: The road to healthy living from obesity to fitness

9) Jitka Neradová: Životní styl napříč staletími

10) Lucie Smolková: Jóga v denním životě

11) Ondřej Špaček: Z jako začátek

Program výměnného projektu s gymnáziem v Neumarktu

Program výměnného projektu s gymnáziem v Höxteru

Studenti oktávy mají společný projekt - Příprava na maturitu - pod vedením p. Rosta