Školní klub a kroužky

img.obrazky123.cz.jpg

Přihlašování na kroužky a do klubu je možné od 13.9.2019 elektronicky pomocí tohoto on-line formuláře nebo písemně poštou na adresu školy. Kroužky se otevírají od minimálního počtu šesti přihlášených žáků.

 

Platba za kroužky – žáci, kteří jsou přihlášeni ve školním klubu, platí 500,- Kč/pololetí, nepřihlášení 900,- Kč/pololetí. Platby v hotovosti přijímá vyučující na první hodině kroužku, případně paní Balcarová v kanceláři školy.

Pro další informace kontaktujte vedoucího školního klubu paní Jindru Glogrovou (glogrova@gtmskola.cz