Uplatnění absolventů v roce 2015

maturitni-ples_49.jpg

V roce 2015 složilo úspěšně maturitní zkoušku všech 14 studentů a studentek maturitního ročníku Gymnázia Thomase Manna.

 

Češpivo Jakub

přijat na:

Univerzita Karlova - Fakulta humanitních studií

studuje na:

Univerzita Karlova - Fakulta humanitních studií

Englund Jakob

přijat na:

Wirtschaftsuniversität Wien - Wirtschafts - und Sozialwissenschaften

studuje na:

Wirtschaftsuniversität Wien - Wirtschafts - und Sozialwissenschaften

Hlavinková Hana

přijata na:

ČVUT - Masarykův ústav vyšších studií - Ekonomika a management

ČVUT - Fakulta stavební - Civil engineering

ČVUT - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská - Aplikace přírodních věd

ČVUT - Fakulta elektrotechnická - Elektrotechnika, energetika a management

studuje na:

ČVUT - Fakulta elektrotechnická - Elektrotechnika, energetika a management

Hoang Patrik

přijat na:

Univerzita Karlova - Fakulta humanitních studií - obor Studium humanitní vzdělanosti

VŠE - Fakulta mezinárodních vztahů - obor Mezinárodní obchod

VŠE - Fakulta mezinárodních vztahů - obor Diplomacie

studuje na:

VŠE - Fakulta mezinárodních vztahů - obor Diplomacie

Chayka Artem

přijat na:

Univerzita Karlova - 1.lékařská fakulta

VŠCHT - obor Výroba a syntéza léčiv

studuje na:

VŠCHT - obor Výroba a syntéza léčiv

Michňa Ivan

přijat na:

Univerzita Karlova - Právnická fakulta

Univerzita Karlova - Filozofická fakulta - obor překladatelství a tlumočnictví Aj a Nj

studuje na:

Univerzita Karlova - Právnická fakulta

Univerzita Karlova - Filozofická fakulta - obor Překladatelství a tlumočnictví Aj a Nj

Kaločíková Nicole

přijata na:

VŠCHT - obor Biochemie a biotechnologie

Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - obor Biochemie

studuje na:

Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - obor Biochemie

Melniková Diana

přijata na:

ČVUT - Masarykův ústav vyšších studií - obor Ekonomika průmyslového podniku

Newton College - specializace Globální podnikání a management

studuje na:

Newton College - specializace Globální podnikání a management

Schwott Saami Peter

přijat na:

Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta

Česká zemědělská univerzita

VŠCHT - Fakulta chemické technologie - obor Chemie a chemické technologie

studuje na:

VŠCHT - Fakulta chemické technologie - obor Chemie a chemické technologie

Stašek Theresa

přijata na:

Soukromá vysoká škola obchodní

Česká zemědělská univerzita - Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů - obor Kynologie

studuje na:

Česká zemědělská univerzita - Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů - obor Kynologie

Smith David Radoslav

nekonal přijímací zkoušky, v letošním roce nechce nastoupit na žádnou vysokou školu

Syrovátková Julia

přijata na:

Univerzita Hradec Králové - obor - Cestovní ruch v německém jazyce

studuje na:

Univerzita Hradec Králové - obor - Cestovní ruch v německém jazyce

Vondrášek Václav

přijat na:

Česká zemědělská univerzita - Provozně ekonomická fakulta - obor Hospodářská a kulturní studia

studuje na:

Česká zemědělská univerzita - Provozně ekonomická fakulta - obor Hospodářská a kulturní studia

Weissová Sabine

přijata na:

Metropolitní univerzita Praha - Mediální studia

studuje na:

Metropolitní univerzita Praha - Mediální studia

Přejeme všem našim absolventům, aby se jim dařilo v jejich pracovním i osobním životě a věříme, že najdou cestu do školy svých středoškolských studií, aby se s námi podělili o své nové zkušenosti a zážitky.