Rozvrhy hodin jednotlivých tříd

Bakaláři - rozvrh

Vysvětlivky k rozvrhům

Sudé a liché týdny v rozvrhu se budou řídit klasickým kalendářem, takže v září začínáme sudým týdnem.