Rozvrhy hodin jednotlivých tříd

Rozvrhy jednotlivých tříd

Vysvětlivky k rozvrhům

Sudé a liché týdny v rozvrhu se budou řídit klasickým kalendářem, takže v září začínáme sudým týdnem.