Schola Pragensis

Lis 7, 2016 | Novinky

Schůzka pracovního týmu studentů ke Schola pragensis II – čtvrtek 10.10. v 11.50 v kabinetě u paní Neradové