Kvarta

 

Třídní učitelka: Mgr. Hana Vaculná, vaculna@gtmskola.cz

ucitele_20.jpgOstatní vyučující:

 • Český jazyk: Mgr. Ludmila Lukavská
 • Němčina: Mgr. Pavla Petrová, Stefan Hahmann, Siegbert Rost, Mgr. Dorota Repková, Veronika Koszyk
 • Angličtina: Melissa McClellan, Mgr. Jindra Glogrova, Ing. Cloyd Nelson
 • Výchova k občanství: Mgr. Tomáš Tlapa
 • Dějepis: Mgr. Jitka Neradová
 • Zeměpis: Bc. Tereza Bočanová
 • Matematika: Mgr. Hana Vaculná
 • Fyzika: Mgr. Michaela Dvořáková
 • Přírodopis: Bc. Tereza Bočanová, Siegbert Rost
 • Chemie: Ing. Monika Akslerová
 • Výtvarná výchova: Mgr. Lenka Vopařilová
 • Hudební výchova: Mgr. Jitka Rutrlová
 • Tělesná výchova: Mgr. Petra Neureiterová, Mgr. Michal Spurný
 • Člověk a švět práce: Mgr. Tomáš Tlapa
 • Kritický pohled zpět: Stefan Hahmann

Kontakty na jednotlivé vyučující