Přijímací řízení 2020

přijím.jpg

 

Aktuální informace k přijímacím zkouškám najdete na stránkách MŠMT. 

Jednotná přijímací zkouška ke vzdělávání ve střední škole pro školní rok 2020/2021 proběhne nejdříve 14 dnů ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků na vzdělávání ve středních školách. Konkrétní termín jejího konání stanoví ministerstvo. 

Oproti aktuálnímu znění školského zákona se v tomto případě stanoví, že každý uchazeč může písemný test z každého vzdělávacího oboru konat pouze jednou (zachován zůstává náhradní termín pro uchazeče, kteří se nemohli z omluvitelných důvodů zúčastnit prvního termínu, přičemž způsob omlouvání se neliší od úpravy ve školském zákoně). Uchazeč skládá zkoušku ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí (pouze v případě, že v prvním pořadí uchazeč uvedl nematuritní obor vzdělání, pak skládá zkoušku ve škole uvedené ve druhém pořadí).

Pozvánku k přijímací zkoušce zašle ředitel školy uchazeči nejpozději 5 pracovních dnů před termínem konání této zkoušky a současně ji zveřejní na webových stránkách školy. 

Škola připraví pro uchazeče dva termíny školní přijímací zkoušky (na GTM všeobecný přehled + němčina), protože každá ze dvou škol, kam se uchazeč hlásí, může realizovat školní přijímací zkoušku. Školní přijímací zkoušku nicméně koná uchazeč na každé škole uvedené v přihlášce, pokud je součástí přijímacího řízení, pouze jednou.

Vyhodnocení přijímacího řízení - 8 dnů po konání zkoušky. Od konce této 8denní lhůty pak uchazečům běží 5denní lhůta pro odevzdání zápisového lístku (a to i v případě, že ředitel školy zveřejnil seznam s výsledky dříve)

Standardní odvolání je letos nahrazeno institutem nového rozhodnutí podle § 101 písm. b) správního řádu, kterým lze změnit původní rozhodnutí o nepřijetí uchazeče. Díky tomuto mechanismu bude moci ředitel sám aktivně přijmout uchazeče na uvolněná místa podle výsledného pořadí po odevzdání zápisových lístků. Tj. škola činí kroky tak, aby v co nejkratším možném termínu za využití dosavadních výsledků přijímacího řízení naplnila kapacitu školy.

 

Jak se stát naším studentem?

 • Navštivte naše dny otevřených dveří
 • Připravte se na přijímací zkoušky
 • Vyplňte přihlášku ke studiu
 • Zúčastněte se přijímacího řízení

 

Přípravný kurz na přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka - podrobné informace

Vždy ve čtvrtek 14:30 -16:00, začínáme 3.10.2019 - kurz prodloužen do 7.5.2020 - materiály posíláme mailem

Přípravný kurz na přijímací zkoušky z německého jazyka - podrobné informace     

Vždy ve čtvrtek 16:15-17:00, začínáme 3.10.2019 - kurz probíhá v podobě online výuky a je prodloužen do 7.5.2020

Kurz je vhodný pro začátečníky.

Příprava na němčinu je možná i formou dálkového studia - kontaktujte nás: svobodova@gtmskola.cz

Platby za přípravné kurzy:

 • na účet školy 2000001731/8040 Oberbank AG, Praha
 • do poznámky připište: "Přípravný kurz + příjmení dítěte"
 • nejpozději do 27.9.2019

Přijímačky nanečisto - podrobné informace

 • sobota 25.1.2020 - přihláška - přihlašování bylo ukončeno

správná řešení: český jazyk, matematika, všeobecný přehled, němčina

 • sobota 14.3.2020 - 
 • Kvůli mimořádnému opatření ZRUŠENO!!! Pokud situace dovolí, vyhlásíme náhradní termín.

Den otevřených dveří, infoodpoledne a prezentace projektového týdne

 • sobota 23.11.2019 14:00 - 16:00 
 • Informace o přijímacím řízení v čase: 16.15 - 17.00

Den otevřených dveří na Gymnáziu Thomase Manna

5.2.2020 8:15 - 16:00, možnost nahlédnout do výuky

Termín pro odevzdání přihlášek

Do pondělí 2.3.2020

obor vzdělávání: 79-41-K/81 Gymnázium všeobecné

Vyplněná přihláška - vzor

Prázdná přihláška ke stažení - vzdělávání v denní formě

Prázdná přihláška v pdf

Důležité:

 • na první místo dáte školu, kam chcete jít na zkoušku 1. termín
 • na druhé místo dáte školu, kam chcete jít na zkoušku 2. termín
 • přihlášku vytisknete 2x úplně stejně, nepřehazujete pořadí škol
 • známky necháte potvrdit ve škole

Termín přijímacích zkoušek:

 1. termín - bude zveřejněno podle aktuální situace

Přesné informace včetně časového harmonogramu obdržíte v pozvánce k přijímací zkoušce, kterou Vám odešleme nejdéle začátkem dubna 2020.

Výsledky přijímacího řízení

Výsledky zveřejníme podle aktuální situace.

O přijetí rozhoduje pořadí uchazečů podle výsledku přijímacího řízení (dle platných kritérií)

Vnitřní předpis pro přijímací řízení na GTM pro školní rok 20/21 + Portfolio pokyny

Možnost individuální přípravy na přijímací zkoušky

 

obal ebook.png

"manuál" pro přijímací zkoušky na víceletá gymnázia 

Využijte rozhodovací tabulku