Pedagogický sbor

 

ucitele_10.jpg

Ing. Monika Akslerová, akslerova@gtmskola.cz

chemie, přírodopis, biologie a laboratorní technika

 

Mgr. Michaela Beránková, berankova@gtmskola.cz

němčina

 

 

Bc. Jakub Čebiš, cebis@gtmskola.cz

matematika, fyzika

Dv.JPG

Mgr. Michaela Dvořáková, dvorakova@gtmskola.cz

matematika, fyzika, třídní učitelka septimy

ucitelsky-sbor_23.jpg

Mgr. Jindra Glogrová, glogrova@gtmskola.cz

angličtina, třídní učitelka sexty A

ucitelsky-sbor_47.jpg

Stefan Hahmann, hahmann@gtmskola.cz

němčina

ucitelsky-sbor_39.jpg

Mgr. Martin Jelínek, jelinek@gtmskola.cz

informační a komunikační technologie

 

Ing. Radka Jelínková, jelinkova@gtmskola.cz

chemie, matematika, přírodopis, fyzika, třídní učitelka sekundy

 

Dipl.-Biol. Univ. Martina Kastler, kastler@gtmskola.cz

němčina, biologie v němčině, chemie v němčině

ucitelsky-sbor_36.jpg

Veronika Koszyk, koszyk@gtmskola.cz

německá konverzace

ucitelsky-sbor_45.jpg

Ing. Pavla Krummackerová, krummackerova@gtmskola.cz

volitelný předmět ekonomie v němčině

ucitelsky-sbor_44.jpg

Mgr. Ludmila Lukavská, lukavska@gtmskola.cz

český jazyk, výchova k občanství, čeština pro cizince, třídní učitelka kvarty

 

Melissa McClellan, mcclellan@gtmskola.cz

angličtina

ucitelsky-sbor_33.jpg

Ing. Cloyd Alexander Nelson, nelson@gtmskola.cz

angličtina

ucitele_13.jpg

Mgr. Jitka Neradová, neradova@gtmskola.cz

dějepis, dějiny umění, člověk a svět práce, třídní učitelka oktávy

www.jitkaneradova.cz

ucitelsky-sbor_49.jpg

Mgr. Petra Neureiterová, neureiterova@gtmskola.cz

tělesná výchova, výchova k občanství, třídní učitelka primy

 PP2.JPG

Mgr. Pavla Petrová, petrova@gtmskola.cz

němčina

ucitele_8.jpg

Siegbert Rost, rost@gtmskola.cz

německá konverzace

ucitelsky-sbor_37.jpg

Mgr. Jitka Rutrlová, rutrlova@gtmskola.cz

hudební výchova

konzultační hodiny každé pondělí 16:10 - 16:55 (po domluvě)

 

Ing. Štěpán Rys, rys@gtmskola.cz

zeměpis, přírodopis

 

MSc. Inga Schröder, schroder@gtmskola.cz

němčina, zeměpis v němčině

ucitelsky-sbor_30.jpg

Mgr. Lucie Smolková, smolkova@gtmskola.cz

matematika, fyzika, třídní učitelka kvinty

ucitelsky-sbor_31.jpg

Mgr. Michal Spurný, spurny@gtmskola.cz

tělesná výchova

ucitele_11.jpg

Mgr. Zuzana Svobodová, Ph.D., DBA, svobodova@gtmskola.cz

němčina, francouzština, vědecké psaní

ucitele_12.jpg

Mgr. Michaela Šédová, sedova@gtmskola.cz

český jazyk, výchova k občanství, občanský a společenskovědní základ, třídní učitelka sexty B

ucitele_6.jpg

Mgr. Ondřej Špaček, spacek@gtmskola.cz

němčina, německá literatura

ucitelsky-sbor_35.jpg

Mgr. Tomáš Tlapa, tlapa@gtmskola.cz

český jazyk, občanský a společenskovědní základ

MSF_14.jpg

Mgr. Lenka Vopařilová, voparilova@gtmskola.cz

angličtina, výtvarná výchova, třídní učitelka tercie