Další statečné maminky

Kvě 2, 2017 | Články

S trochou nadsázky zde hovořím jen o statečnosti – možná se skrytým podtextem získat ve finále sedm statečných :-), ale podstata je o také v ochotě, toleranci a časové investici. Tudíž jde o celý balíček souvislostí, které nakonec vedou k tomu, že onen rodič je ochoten vystoupit před dětmi a seznámit je s realitou své vlastní profese.

V rámci předmětu Člověk a svět práce tak propojujeme šedivou teorii se zeleným stromem (pracovního)života. Letos se nám docela daří. Poslední setkání bylo právě se výše zmíněnými maminkami. Do kvarty zavítala paní doktorka Věra Štěpánková, která dětem nastínila cestu k lékařské profesi. Věnovala jim dvě hodiny ze svého nabitého programu a jako nadstavbu dokázala ještě přidat protidrogovou prevenci.  Tercii A se věnovala paní Veronika Novotná, která přišla, aby je seznámila s prací v pojišťovně.  Přednášku pojala interaktivně, takže zapojila nejen naši školní techniku, ale i děti samotné, takže se v rámci povídání o pojištění nejen dozvěděly plno věcí, ale i aktivně spolupracovaly. Tedy obě třídy zažily aktivní pracovní odpoledne, čímž předmět Člověk a svět práce naplňuje svoji podstatu. Oběma maminkám velmi pěkně děkujeme. A těšíme se na další inspirativní setkávání. 🙂