Septima

 

Třídní učitelka: Mgr. Michaela Dvořáková, dvorakova@gtmskola.cz

Dv.JPG

 

Ostatní vyučující:

 • Český jazyk: Mgr. Michaela Šédová
 • Němčina: Stefan Hahmann,Siegbert Rost, Mgr. Ondřej Špaček
 • Angličtina: Melissa McClellan, Ing. Cloyd Nelson
 • Dějepis: Mgr. Jitka Neradová
 • Občanský a společenskovědní základ: Mgr. Tomáš Tlapa
 • Matemtika: Mgr. Michaela Dvořáková
 • Fyzika: Mgr. Michaela Dvořáková
 • Chemie: Ing. Monika Akslerová
 • Biologie: Ing. Monika Akslerová
 • Tělesná výchova: Mgr. Petra Neureiterová, Mgr. Michal Spurný
 • Volitelný předmět německá literatura: Mgr. Ondřej Špaček
 • Volitelný předmět programování: Mgr. Martin Jelínek
 • Volitelný předmět matemtika: Mgr. Michaela Dvořáková
 • Volitelný předmět český jazyk: Mgr. Michaela Šédová
 • Volitelný předmět občanský a společenskovědní základ: Mgr. Tomáš Tlapa
 • Volitelný předmět angličtina: Melissa McClellan
 • Volitelný předmět dějepis: Mgr. Jitka Neradová
 • Volitelný předmět dějiny umění: Mgr. Jitka Neradová
 • Volitelný předmět zeměpis: Ing. Štěpán Rys
 • Volitelný předmět chemie: Ing. Monika Akslerová
 • Volitelný předmět biologie: Ing. Monika Akslerová

Kontakty na jednotlivé vyučující