Schola Pragensis 2016

Říj 26, 2016 | Novinky

Účastníci se sejdou ve středu 2.11. 2016 v 11.50 hod v kabinetě u paní Neradové k provozní poradě.