Kvinta 

 

Třídní učitelka: Mgr. Lucie Smolková, smolkova@gtmskola.cz

 

Ostatní vyučující:

 • Český jazyk: Mgr. Michaela Šédová
 • Němčina: Mgr. Pavla Petrová, Siegbert Rost, Mgr. Michaela Beránková
 • Angličtina: Mgr. Jindra Glogrova, Melissa McClellan, Ing. Cloyd Nelson
 • Dějepis: Mgr. Jitka Neradová
 • Občanský a společenskovědní základ: Mgr. Michaela Šédová
 • Zeměpis: Ing. Štěpán Rys
 • Matemtika: Mgr. Lucie Smolková
 • Fyzika: Ing. Radka Jelínková
 • Chemie: Ing. Monika Akslerová
 • Biologie: Ing. Monika Akslerová
 • Informační a komunikační technologie: Mgr. Martin Jelínek
 • Hudební obor: Mgr. Jitka Rutrlová
 • Výtvarný obor: Mgr. Jitka Neradová, Mgr. Lenka Vopařilová
 • Tělesná výchova: Mgr. Petra Neureiterová, Mgr. Michal Spurný
 • Základy argumentace a diskutování: Mgr. Ondřej Špaček

Kontakty na jednolivé vyučující