Ekonomická olympiáda

Dub 23, 2017 | Články

Studenti předmětu ekonomie v němčině se v březnu zúčastnili ekonomické olympiády, kterou pořádá Institut ekonomického vzdělávání ve spolupráci s Českou národní bankou.

Studenti ve školním kole odpovídali na 20 otázek a do krajského kola olympiády postoupily Gabriela Klemová, Anna Perchuk a Linda Herbstová. Gratulujeme!

Pro zájemce uvádíme ukázkovou otázku :-).

 

Velikost vládního dluhu České republiky ke konci roku 2016 byla přibližně:

a) 1 800 000 000 000 (1,8 bilionu) korun

b) 180 000 000 000 (180 miliard) korun

c) 1 800 000 000 000 000 (1,8 biliardy) korun

d) 18 000 000 000 (18 miliard) korun

e) 0 korun

 

 

správná odpověď je a)