CSP v kvartě B

Led 22, 2018 | Články

Besedy s ochotnými rodiči v rámci předmětu Člověk a svět práce úspěšně pokračují. Tentokrát v kvartě B, kde jsme v poslední době měli několik skvělých rodičů, kteří nám věnovali svůj čas a přiblížili dětem, v čem spočívá podstata jejich práce.

I proto jsme se mohli podívat do rekonstruovaného Šporkova paláce, kam nás laskavě pozval pan Cichoň. A nejen to, on nás celou budovou provedl, vysvětlil, co se tady děje a co bude výsledek, kolik práce, peněz a času to obnáší a jak složitá, ale zároveň i zajímavá, jeho práce je. Naskytl se nám i úchvatný pohled na Prahu, kterou z ptačí perspektivy nevídáme moc často. A pokud si chcete zaskočit na skvělé cukrovinky, součástí celého komplexu je i vyhlášená cukrárna. Výrobu laskomin zde můžete vidět na vlastní oči. A pokud ochutnáte, zjistíte, že jsou vážně vynikající. I to nám pan Cichoň umožnil, takže jsme měli skvělou výuku se sladkou tečkou. Děkujeme velmi pěkně. Stejně tak děkujeme maminkám Věře KoubovéZuzaně Svobodové, které v kvartě vystoupily v této roli a seznámily děti nejen s podstatou své vlastní práce, ale i s chodem a financováním celé školy. Předvánoční přednáška se nesla v duchu profesionality, ale i zábavy, takže děti odcházely z dvouhodinové besedy naprosto spokojeny. Rovněž velmi děkujeme a moc se těšíme na další ochotné odvážlivce z řad rodičů, kteří přijdou dětem zprostředkovat realitu pracovního trhu.