Chcete podnikat?

Úno 21, 2017 | Články

Těžká otázka. Odpověď jste na ni mohli nalézt v rámci CSP v kvartě, kam zavítal pan Stanislav Skala, který studentům smysl a podmínky podnikání dokonale přiblížil.

Jeho vynikající prezentace vysvětlila nejen cestu k vlastnímu podnikání, ale hlavně nastínila i možnosti, které se dětem v tomto směru naskýtají, co všechno musí zvládat, nač by se jako potencionální adepti měli připravit. Přidaná hodnota (a velmi cenná)byla hlavně v tom, že mnohé příklady a cesty, které dětem pan Skala představil, jsou využitelné i v životě, nejen v podnikání.

Celá přednáška byla vedena hodně interaktivně, již předem se děti seznamovaly se životy významných podnikatelů a za své eseje se jim dostalo odměny. Stejně tak si odnesly dárky po hodině, která jim dala nejen vědomosti a nové poznání, ale i řadu podnětů k zamyšlení. A jako třešničku na dortu si odnášely časopis Forbes, který jim pan Skala zprostředkoval a předal. O zajímavosti setkání svědčí i fakt, že se protáhlo na dvě vyučovací hodiny a pořád bylo atraktivní. Domů jsme odcházeli s pocitem, že pustit se do podnikání opravdu stojí za to. Odpověď na úvodní otázku tedy jednoznačně zněla, že ano.

 Děkujeme panu Skalovi za inspirativní setkání. A těšíme se na další.