Návštěva Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy

Úno 20, 2017 | Články

V úterý 14.2 měli 3 studenti ze septimy možnost navštívit Husitskou teologickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze 4.

Fakulta sídlí v moderních prostorách nedaleko stanice metra Budějovická. Budova je pěkně zařízená a atmosféra je příjemná. Je cítit, že se škola nesoustředí jen na výuku a vědu, ale že klade  důraz na studentský život – fakulta má např. vlastní studentský spolek.

Hned po příchodu nám vedoucí katedry religionistiky, docent Vojtíšek, představil fakultu a poskytl informace o možnostech studia (kterých je opravdu mnoho). HTF UK je největší teologická fakulta v České republice a nabízí celou řadu oborů – kromě křesťanské teologie také judaistiku, religionistiku, filozofii, sociální práci, sociální pedagogiku a učitelství. HTF se snaží zaměřit nejen na historii a „teorii“ náboženství, ale i momentální situaci různých náboženství ve světě. Docent Vojtíšek v této souvislosti také představil aktuální zaměření studia a to islám – v dnešní době velmi kontroverzní téma.

Poté jsme měli možnost zúčastnit se přednášky dr.Kostičové „Náboženství a videohry“, což bylo celkem nečekané a zajímavé téma. Obsahem přednášky bylo, že popkultura (populární kultura) a počítačové hry mají  často svůj rituální a duchovní rozměr. Srovnávala např. naše dnešní  superhrdiny s hrdiny antických bájí jako Héraklés nebo Achilles. Dr.Kostičová polemizovala o tom, že na jejich příběhy se v antice nevěřilo absolutně, sloužily spíše jako zábava a příklad – něco jako dnešní superhrdinové. Jakožto  příklad silného vlivu popkultury na myšlení lidí uváděla  kultovní sérii Star Wars, ze které dokonce vzniklo náboženství – jedismus. Nejde o církev v tradičním slova smyslu, ale spíše o víru v hodnoty, které rytíři Jedi ve filmech ztělesňují. Dr Kostičová se pak podrobně věnovala už  samotným videohrám, a to hlavně k sérii Tomb Raider s hlavní protagonistkou Larou Croft. Rozebírala skryté náboženské a duchovní prvky, které hra obsahuje a které každému jen tak nedojdou. Někteří lidé prý  šli studovat teologii kvůli sérii Tomb Raider. Samotná hrdinka Lara Croft je také jistou analogií antických hrdinů – ať už díky fyzickým schopnostem a proprietám, nebo psychologii její postavy.

Celá přednáška byla velmi zajímavá, i když v poslední části už bylo dost těžké udržet pozornost, protože trvala přibližně 2 hodiny. Je vidět, že studium teologie může mít i velmi moderní pojetí, což by asi většina z nás nečekala. Celá návštěva fakulty byla přínosná. Těšíme se, že budeme mít možnost navštívit i jiné vysoké školy. Pomůže nám to zvolit si obor a  ujasnit si, jak to vlastně na VŠ vypadá a chodí.