Maturitní zkouška 2020

test-dates.jpg

Ve školním roce 2018/2019 proběhne maturitní zkouška ve stejné podobě jako v předchozích letech, tedy ve zjednodušeném modelu.

Ve společné (státní) části žáci budou maturovat ze dvou předmětů v jedné úrovni obtížnosti (odpovídá základní úrovni podle katalogů požadavků). Jedná se o povinnou zkoušku z českého jazyka a literatury, druhou povinnou zkoušku žáci volí z nabídky cizí jazyk (Nj, Aj), nebo matematika. Žáci mohou volit až dva nepovinné předměty z nabídky cizích jazyků nebo matematiky.

V profilové (školní) části volí studenti 3 předměty dle Rozhodnutí ředitelky školy.

Rozhodnutí o nahrazení profilové maturitní zkoušky z cizího jazyky + příloha

Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky z obou těchto částí.

Písemná část maturitní zkoušky se uskuteční v termínech polovina dubna + začátek května (bude upřesněno v lednu)

Ústní část maturitní zkoušky se uskuteční v termínech: druhá polovina květan (bude upřesněno v lednu)

Maturitní okruhy profilové části konané formou ústní zkoušky před maturitní komisí:

Profilové zkoušky konané formou maturitní práce s obhajobou před zkušební maturitní komisí.

  • Anglický jazyk

Řád pro maturitní práci z anglického jazyka - bude doplněno

  • Německý jazyk - bude doplněno

Státní maturita z českého jazyka a literatury

V níže přiloženém souboru je školní seznam knih, z nějž studenti mohou vybírat knihy pro zařazení do svého seznamu. Zároveň jsou v seznamu uvedena pravidla pro sestavování seznamu přečtené literatury.

Školní seznam literárních děl

Formulář - Seznam literárních děl

Více informací na oficiálních stránkách maturitní zkoušky www.novamaturita.cz