Zkouška FIT in Deutsch A2

Kvě 1, 2017 | Články

Zkouška FIT in Deutsch A2 pro studenty do 15 let

Zkouška FIT in Deutsch A2

Vážení rodiče, nabízíme Vašim dětem zorganizování zkoušky Fit in Deutsch A2 a rádi děti centrálně přihlásíme přes naši školu.

Zkouška je na úrovni A2 a požadavky, které stanovuje Goethe Institut, jsou:

  • Rozumí známým každodenním výrazům.
  • Rozumí větám a často používaným obratům vztahujícím se k oblastem, které se ho/jí bezprostředně týkají (např. základní informace o něm/ní a jeho/její rodině, o nakupování, místopisu a zaměstnání).
  • Dokáže komunikovat prostřednictvím jednoduchých a běžných úloh, jež vyžadují jednoduchou a přímou výměnu informací o známých a běžných skutečnostech.
  • Umí jednoduchým způsobem popsat svou vlastní rodinu, bezprostřední okolí a záležitosti týkající se jeho/jejích nejnaléhavějších potřeb.

Cena zkoušky: 1400,- Cílová skupina: žáci do 15 let

Na zkoušku je potřeba se přihlásit pomocí formuláře na našem webu. Přihlášení zájemci dostanou poté další instrukce mailem. Úhrada nejpozději 19.5.

Termín zkoušky je 16.6.2017

Přihlášky potřebujeme mít ve škole do 5.5.2017

Zkušební test u nás ve škole: 17.5.2017 ve 14h

Cena zkušebního testu: 300,- (hotově před testem)