Hovory o historii s Jaroslavem Šebkem

Dub 1, 2018 | Články

Dne 28.3.2018 nás v rámci Hovorů o historii navštívil Doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D., který nám přednášel o událostech vedoucích k “Vítěznému únoru”. Pan docent Šebek se specializuje zejména na dějiny 20. století, dějiny Československých politických stran a  církevní dějiny. Dále se zabývá vztahy mezi Čechy a Němci.

V první části besedy, která trvala přibližně hodinu a půl, nám pan docent Šebek přednášel především o událostech vedoucích k “Vítěznému únoru”. Zmínil, že začátek těchto událostí lze vidět v podepsání československo- sovětské smlouvy v roce 1943. Mezi úplně jasný počátek však můžeme řadit až schůzku představitelů londýnského (západního) exilu a moskevského (východního komunistického) exilu v Moskvě. Dále nám pan docent Šebek přednášel o politickém spektru v novém Československu. Všechny strany se začlenily do tzv. Národní fronty, bez níž by nemohly existovat. Takto byla zlikvidována veškerá opozice (například Strana agrárníků). Dále pan docent Šebek upozorňoval na to, že na Slovensku komunisté drtivě prohráli…avšak i tam dokázal rudý teror zlikvidovat v roce 1947 veškerou opozici.

            V druhé části přišel prostor na dotazy. Po položení dotazu, zda-li bylo možné změnit politické směřování Československa, pan docent Šebek opět několik minut zajímavě přednášel. Například srovnával jiné země, kterým reálně hrozila sovětizace, s Československem. 

            Ve třetí části měli všichni zúčastnění možnost dotázat se k prezidentským volbám, jelikož pan docent Šebek byl poradcem neúspěšného kandidáta na prezidenta prof. Jiřího Drahoše. Pan docent Šebek všem zúčastněným vysvětloval, kde pan prof. Drahoš a jeho tým udělal chyby a uvědomil všechny přítomné o tom, že o všech pochybeních vědí a že se nebudou během nadcházejících senátních voleb opakovat.

 TEXT STUDENTA BEZ KOREKTURY.