„Reisen veredelt den Geist und räumt mit unseren Vorurteilen auf.“ Hermann Hesse

Říj 1, 2018 | Články

Nejstarší fungující partnerská škola na Gymnáziu Thomase Manna leží na hranici hned tří spolkových zemí: Dolního Saska, Severního Porýní-Vestfálska a Hesenska. Již 17 let navštěvujeme König-Wilhelm-Gymnasium, seznamujeme se s tamní kulturou, zvyky, rodinnými tradicemi, hledáme to, co nás spojuje nejen historicky, ale také v aktuální současnosti.

Stále více si uvědomuji, jak cestování rozšiřuje obzory, pokud je ovšem spojeno s nahlédnutím do života rodiny a školy, hodnota zážitků a vzpomínek je nevyčíslitelná.

Partnerská škola v Höxteru oslavila v loňském roce 150let od svého založení, je mnohem větší než ta naše, leží v menším městě, než je Praha, ale přesto se tam velmi rádi vracíme. S novými dojmy od nás odjíždějí žáci tamního gymnázia: mnozí z nich jsou poprvé ve velkoměstě, učí se po Praze pohybovat, objevují krásné památky, líbí se jim naše škola rodinného typu.

Výměnný pobyt je určen pro žáky kvarty a kvinty, ti se již dokáží domluvit v německém prostředí téměř bez problémů, jsou s to se aktivně účastnit vyučování a porozumět odbornějším výkladům například v klášteře Corvey, v Museu für Sepulkralkultur nebo v planetariu v Kasselu.

fond bud..png